Pētniecība

Afiša JVZL VI

Jauno Vēsturnieku lasījumu krājums, 2020

Izdevumā “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VI” publicēti 11 raksti, kuru pamatā ir referātu materiāli, kas nolasīti 2020. gada 27. un 28. novembrī Valmieras muzeja un Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta interneta vidē rīkotajā konferencē “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi”. Krājumu izdod Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldības Valmieras muzeju.   Autori Beķere, …

Jauno Vēsturnieku lasījumu krājums, 2020 Read More »

Titullapa

Starptautiskā konference “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VII”: Konferences referātu tēzes

Starptautisko konferenci “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VII” rīko Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts un Valmieras muzejs, sadarbībā ar Vītauta Dižā Universitāti Kauņā, Lietuvas Vēstures institūtu un Tartu universitātes Vēstures un arheoloģijas institūtu. Konferencē jau septīto gadu piedalās jaunie pētnieki, kuru interešu loks aptver ar vēsturi saistītas tēmas visplašākajos kontekstos. Šogad lasījumiem pieteikti 28 referāti, kuri …

Starptautiskā konference “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VII”: Konferences referātu tēzes Read More »

Jauno Vēsturnieku lasījumu krājums, 2019

“Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi” sasniedzis piektā krājuma slieksni. Tajā iekļauti desmit jauno zinātnieku raksti, kas tapuši no starptautiskā konferencē ar tādu pašu nosaukumu nolasītiem referātiem. Valmieras muzejā notiekošā konference ir ikgadējs zinātniskās dzīves notikums, ko nodrošina Latvijas Universitātes (LU) Latvijas vēstures institūts un Valmieras muzejs, LU un Valmieras muzeja savstarpējā sadarbības līguma ietvaros. Krājumā iekļauti …

Jauno Vēsturnieku lasījumu krājums, 2019 Read More »

Jauno Vēsturnieku lasījumu krājums, 2018

Ceturtajā krājumā “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi” apkopotie raksti tapuši, paplašinot ziņojumus, kas prezentēti 2018. gada 23. novembrī Valmieras muzejā notikušajā konferencē ar tādu pašu nosaukumu. Konference un tai sekojošs rakstu krājums ir LU Latvijas vēstures institūta (LVI) un Valmieras muzeja ilgstošas un veiksmīgas sadarbības rezultāts. Krājumā publicēti deviņi raksti no 21 konferencē prezentētā referāta, jo …

Jauno Vēsturnieku lasījumu krājums, 2018 Read More »

Mājas lapa šobrīd atrodas pārveides stadijā, dažas sadaļas tiek papildinātas

X
Scroll to Top