Lasītava

Muzeja lasītavā ir iespējams iepazīties ar grāmatām par vēsturi, arheoloģiju, politiku, muzeoloģiju, etnogrāfiju un mākslu. Būtiska daļa no grāmatām ir tematiski saistīta ar Valmieru, Vidzemi un Latviju.

Valmieras muzeja lasītavā iespējams strādāt, iepriekš piesakoties [email protected].

Lasītavā atrodamas arī grāmatas, kas izdotas Valmierā. Tostarp jau 20. gadsimta sākumā “Dūņa” tipogrāfijā vai izdevējsabiedrībā “Zeme” publicēti izdevumi. Vēstures un valodniecības pētījumos noderēs lasītavā atrodamās vācu, franču, krievu un igauņu vārdnīcas, senākās no tām izdotas 19. gadsimtā.

Lasītavā iespējams strādāt arī ar materiāliem no Valmieras muzeja papīra krājuma – dokumentiem, ekspedīciju materiāliem, fotogrāfijām, grāmatām un presi. Krājuma materiāli daļēji ir pieejami digitālā veidā, bet, lai strādātu ar oriģināliem, nepieciešama Valmieras muzeja krājuma nodaļas atļauja. Lai strādātu ar muzeja krājuma materiāliem, nepieciešams aizpildīt pieteikumu: Pieteikums darbam Lasītavā

Pieejami arī reģionālie preses izdevumi: “Valmierietis” (1929–1940), “Tālavietis” (1941–1944), “Liesma” (no 1945) un tās literārais pielikums “Valmierietis” (no 2003).

Preses izdevumus var lasīt arī digitāli Latvijas Nacionālās bibliotēkas datu bāzē: www.periodika.lv

Valmieras muzeja veiktie pētījumi pieejami: https://valmierasmuzejs.lv/aktualitates/petnieciba/

Citi vēstures pētniekiem noderīgi interneta resursi

Valmieras bibliotēkas sagatavoto novadpētniecības mājaslapu, kur iespējams atrast gan muzeja vēsturnieku rakstus, gan Vidzemes novadpētnieku darbus: www.biblioteka.valmiera.lv/lv/novadpetnieciba
Kā arī:
www.redzidzirdilatviju.lv/lv/
www.raduraksti.arhivi.lv/
deportetie.kartes.lv/lv/c___56.949466-24.103452-8
www.historia.lv

Mājas lapa šobrīd atrodas pārveides stadijā, dažas sadaļas tiek papildinātas

X
Scroll to Top