Rekvizīti

Valmieras novada pašvaldība – Valmieras muzejs
Faktiskā adrese: Bruņinieku iela 1, Valmiera, LV-4201, Valmieras novads
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201, Valmieras novads
Reģ.nr. 90000043403
Banka: AS “SEB banka”
Bankas kods UNLALV2X
Bankas konts: LV94UNLA0018000142255

Mājas lapa šobrīd atrodas pārveides stadijā, dažas sadaļas tiek papildinātas

X
Scroll to Top