de WOLDEMER

Spēle “Atslēdz Valmieras senāko vēsturi!” / Game “Unlock the History of the Old Valmiera!”

LV

Muzeju naktī, 14.maijā, norisinājās pilsētvides spēle “Atslēdz Valmieras senāko vēsturi”, kura sniedza ieskatu topošajā ekspozīcijā “de WOLDEMER”. Spēles dalībnieki piedalās izlozē gan par galveno balvu, gan par veicināšanas balvām. 17. maijā pēc nejaušības principa tika izlozēti divi dalībnieki, kuri iegūs veicināšanas balvas, un tie ir: Ralfs Tomsons, Rauls Damošjus Tauriņš

Atgādinām, ka spēlē iespējams piedalīties līdz pat 2.decembrim, turpinot pretendēt uz veicināšanas balvām (izloze 1. augustā) un galveno balvu (izloze 3. decembrī).

Paldies par piedalīšanos!

EN

On May 14, Night of Museums, the game “Unlock the history of Old Valmiera” took place which gave an insight into the upcoming exposition “de WOLDEMER”. Participants of the game participate in the lottery for both the main prize and the promotion prizes. On May 17, two participants were randomly pick to win promotion prizes and they are: Ralfs Tomsons, Rauls Damošjus Tauriņš.

We remind you that it is possible to participate in the game up to December 2, continuing to claim promotion prizes (lottery on August 1) and the main prize (lottery on December 3).

Thank you for your participation!

 

Par spēli / About the game

LV

Iesniedzot atbildes, Jūs piedalīsieties izlozē. Katrā no izlozēm pēc nejaušības principa tiks izlozēti divi uzvarētāji. 17. maijā un 1. augustā tiks noskaidroti veicināšanas balvu ieguvēji. 3. decembrī tiks izlozēti galvenās balvas ieguvēji, kuriem bez maksas tiks nodrošināta īpaša ekskursija jaunajā ekspozīcijā “de Woldemer”.

EN

By submitting the answers, you will participate in the lottery. Lotteries will take place on May 17, August 1, and December 3. Each time we will randomly pick two winners. On December 3 we will raffle the main prize: an individual free tour of the new exhibition “de WOLDEMER”.

Iesniegt atbildi / Submit answer: https://forms.gle/ViE7gJYuETd3MxRh9

 

Spēles uzdevumu lapu ir iespējams saņemt Valmieras muzejā.

spēles karte

 

Ārtelpas izstāde – spēle “Atslēdz Valmieras senāko vēsturi!”

Gada nogalē Valmieras muzeja pils kultūrvides centrā durvis vērs jaunā vēstures ekspozīcija “de Woldemer.”  Muzeja nakts laikā būs iespēja pavērt priekškara maliņu un ielūkoties aiz tā, iesaistoties pilsētvides izstādē-spēlē “Atslēdz Valmieras senāko vēsturi”. Dažādās  vietās pilsētā izvietotajos 8 stendos uzzināsi kādu Valmieras stāstu, un saņemsi  vienu norādi. Savācot visas norādes atminēsi noslēpumu, atradīsi atbildi uz jautājumu.