Darba laiki un cenas

de Woldemer                         

Pirmdien      SLĒGTS                           
Otrdien        10.00 – 18.00                    
Trešdien      10.00 – 18.00                   
Ceturtdien   10.00 – 19.00                          
Piektdien     10.00 – 18.00                   
Sestdien      10.00 – 18.00                 
Svētdien      10.00 – 16.00      

Izstāžu nams un ekspozīcija-atklātais krājums “Mājā un sētā”

Pirmdien      SLĒGTS
Otrdien        10.00 – 17.00
Trešdien      10.00 – 17.00
Ceturtdien   10.00 – 17.00  
Piektdien     10.00 – 17.00
Sestdien      10.00 – 17.00
Svētdien      10.00 – 15.00 / jūnijā, jūlijā, augustā

* Muzeja kasi slēdz 30 minūtes pirms muzeja darba laika beigām. 15 minūtes pirms darba laika beigām sākas pakāpeniska ekspozīcijas slēgšana.

Muzejs ir slēgts oficiālajās svētku dienās: 1. janvārī, Lielajā Piektdienā, Lieldienās, 4. maijā, Līgo un Jāņu dienās (23.-24. jūnijā), 18. novembrī, Ziemassvētkos (24.-25. decembrī), 31. decembrī.

Cenas
Ieejas maksa de Woldemer                     

Pieaugušajiem                 EUR 5.00             
Skolēniem, studentiem   EUR 3.00             
Ģimenei ar 2 bērniem     EUR 7.00 

Ieejas maksa Izstāžu namā

Pieaugušajiem                 EUR 3.00
Skolēniem, studentiem   EUR 2.00
Ģimenei ar 2 bērniem     EUR 3.00

Bezmaksas ieeja (uzrādot apliecību)
 • Pirmsskolas vecuma bērniem;
 • Valmieras novada izglītības iestāžu audzēkņiem (t.sk. Vidzemes Augstskola);
 • Skolēniem un skolotājiem, kas pavada skolēnu grupas;
 • Pensionāriem;
 • Daudzbērnu ģimenēm;
 • Personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, 1. un 2. grupas invalīdiem un viņu pavadoņiem;
 • Internātskolu, speciālās izglītības skolu un klašu audzēkņiem, bāreņiem un bez vecāku aprūpes palikušiem bērniem un tos pavadošajām personām;
 • Krīzes centru, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem;
 • Politiski represētajiem;
 • Citu muzeju darbiniekiem;
 • Izstāžu autoriem, dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem;
 • Mediju pārstāvjiem, kas ataino norises muzejā;
 • Pašvaldības iestāžu darbiniekiem un Pašvaldības uzņemtajām oficiālajām delegācijām un viesiem;
 • Ukrainas iedzīvotājiem.

Aktuālais Valmieras muzeja cenrādis pieejams šeit.

Garšaugu dārzs

No pirmdienas līdz svētdienai atvērts visu diennakti.

Atklātais krājums

Pieejams pētnieciskos nolūkos un interesentiem ar iepriekšēju pieteikšanos: (+371) 29461549

Grāmatu krātuves lasītava

Pieejama ar iepriekšēju pieteikšanos: (+371) 64207636 vai liene.rokpelne@valmierasnovads.lv

Mājas lapa šobrīd atrodas pārveides stadijā, dažas sadaļas tiek papildinātas

X
Scroll to Top