Darba laiki un cenas

de Woldemer                         

Pirmdien      SLĒGTS                           
Otrdien        10.00 – 18.00                    
Trešdien      10.00 – 18.00                   
Ceturtdien   10.00 – 18.00                          
Piektdien     10.00 – 18.00                   
Sestdien      10.00 – 18.00                 
Svētdien      10.00 – 17.00    

Izstāžu nams un ekspozīcija-atklātais krājums “Mājā un sētā”

Pirmdien      SLĒGTS
Otrdien        10.00 – 17.00
Trešdien      10.00 – 17.00
Ceturtdien   10.00 – 17.00  
Piektdien     10.00 – 17.00
Sestdien      10.00 – 17.00
Svētdien      10.00 – 15.00 / jūnijā, jūlijā, augustā

* Muzeja kasi slēdz 30 minūtes pirms muzeja darba laika beigām. 15 minūtes pirms darba laika beigām sākas pakāpeniska ekspozīcijas slēgšana.

Muzejs ir slēgts oficiālajās svētku dienās: 1. janvārī, Lielajā Piektdienā, Lieldienās, 4. maijā, Līgo un Jāņu dienās (23.-24. jūnijā), 18. novembrī, Ziemassvētkos (24.-25. decembrī), 31. decembrī.

Cenas
Ieejas maksa de Woldemer                     

Pieaugušajiem                  5.00 EUR            
Skolēniem, studentiem    3.00 EUR           
Ģimenei ar 2 bērniem      7.00  EUR

Ieejas maksa Izstāžu namā

Pieaugušajiem                  3.00 EUR
Skolēniem, studentiem    2.00 EUR
Ģimenei ar 2 bērniem      3.00 EUR

Bezmaksas ieeja
 • pirmsskolas vecuma bērniem;
 • Valmieras novada izglītības iestāžu audzēkņiem (t.sk. Vidzemes Augstskola);
 • viena grupas vadītāja uz katriem 10 organizēto grupu apmeklētājiem (pirmsskolas vecuma bērnu, skolēnu, studentu, pensionāru vai pieaugušo grupām);
 • Latvijas Republikas pensionāriem (uzrādot apliecību);
 • daudzbērnu ģimenēm (uzrādot Latvijas goda ģimenes apliecību “3+ ģimenes karte” vai citu daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošu dokumentu);
 • personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti (uzrādot apliecību) un pavadošajām personām;
 • internātskolu, speciālās izglītības skolu un klašu audzēkņiem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un to pavadošajām personām;
 • krīzes centru, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem;
 • politiski represētajām personām (uzrādot apliecību);
 • citu muzeju darbiniekiem (uzrādot darba apliecību vai Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedra karti);
 • izstāžu autoriem, dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem;
 • mediju pārstāvjiem, kas ataino norises muzejā (uzrādot preses karti);
 • pašvaldības iestāžu darbiniekiem un Pašvaldības uzņemtajām oficiālajām delegācijām un viesiem;
 • Ukrainas iedzīvotājiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina to, ka persona ir Ukrainas civiliedzīvotājs.

Aktuālais Valmieras muzeja cenrādis pieejams šeit.

Garšaugu dārzs

No pirmdienas līdz svētdienai atvērts visu diennakti.

Atklātais krājums

Pieejams pētnieciskos nolūkos un interesentiem ar iepriekšēju pieteikšanos: (+371) 64207635

Lasītava

Pieejama ar iepriekšēju pieteikšanos: (+371) 64207640 vai [email protected]

Mājas lapa šobrīd atrodas pārveides stadijā, dažas sadaļas tiek papildinātas

X
Scroll to Top