Darba laiki un cenas

Saziņai

Izstāžu nama tālr. 64223620, muzejs@valmierasnovads.lv

 

Darba laiki

Izstāžu nams un ekspozīcija-atklātais krājums “Mājā un sētā”

Pirmdien – SLĒGTS

Otrdien – 10.00 – 17.00

Trešdien – 10.00 – 17.00

Ceturtdien – 10.00 – 17.00

Piektdien – 10.00 – 17.00

Sestdien – 10.00 – 17.00

Svētdien – SLĒGTS

 

Garšaugu dārzs

Pirmdien – svētdien atvērts visu diennakti

 

Atklātais krājums

Pieejams pētnieciskos nolūkos un interesentiem ar iepriekšēju pieteikšanos: 29461549

 

Grāmatu krātuves lasītava

Pieejama ar iepriekšēju pieteikšanos: 64207636, liene.rokpelne@valmierasnovads.lv

 

Cenas

Ieejas maksa muzeja Izstāžu zālē un pastāvīgajās ekspozīcijās

Pieaugušajiem EUR 3.00

Skolēniem, studentiem EUR 2.00

Ģimenei ar 2 bērniem EUR 3.00

 

Bezmaksas ieeja (uzrādot apliecību)

 • Pirmsskolas vecuma bērniem;
 • Valmieras novada izglītības iestāžu audzēkņiem (t.sk. Vidzemes Augstskola);
 • Skolēniem un skolotājiem, kas pavada skolēnu grupas;
 • Pensionāriem;
 • Daudzbērnu ģimenēm;
 • Personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, 1. un 2. grupas invalīdiem un viņu pavadoņiem;
 • Internātskolu, speciālās izglītības skolu un klašu audzēkņiem, bāreņiem un bez vecāku aprūpes palikušiem bērniem un tos pavadošajām personām;
 • Krīzes centru, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem;
 • Politiski represētajiem;
 • Citu muzeju darbiniekiem;
 • Izstāžu autoriem, dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem;
 • Mediju pārstāvjiem, kas ataino norises muzejā;
 • Pašvaldības iestāžu darbiniekiem un Pašvaldības uzņemtajām oficiālajām delegācijām un viesiem;
 • Ukrainas iedzīvotājiem.

Aktuālais Valmieras muzeja cenrādis pieejams šeit.