Latvijas Vācu savienības trīsdesmitgades simpozijs “Identitāte, izaicinājumi, redzējumi”

Pasākuma afiša

Aicinājums uz Latvijas Vācu savienības trīsdesmitgades simpoziju “Identitāte, izaicinājumi, redzējumi”

 1. gada 20. maijā plkst.10.30 Latvijas Vācu savienība, atzīmējot savas pastāvēšanas trīsdesmitgadi, ielūdz biedrus, draugus un interesentus uz simpoziju “Identitāte, izaicinājumi, redzējumi”, kas notiks LU Akadēmiskajā bibliotēkā.
 2. gs. vēstures traģiskie notikumi smagi ietekmēja vācu izcelsmes cilvēku likteņus gan Latvijā, gan ārpus tās. Oficiāli vācbaltiešu vēsture Latvijā beidzas Otrā pasaules kara laikā ar pārvietošanu (Umsiedlung). Tomēr tā ir tikai daļa no daudz sarežģītākā stāsta. Lai arī skaitliski neliela, tomēr vērā ņemama un būtiska ir vācu izcelsmes iedzīvotāju daļa, kas dažādu iemeslu dēļ izvēlējās palikt Latvijā, tajā atgriezās vai ieceļoja no Padomju Savienības teritorijām. Tomēr pēc Otrā Pasaules kara jaunajā politiskajā situācijā vairs nebija iespējams publiski un sociāli būt vācbaltietim.

Deviņdesmito gadu sākums bija lielu pārmaiņu laiks un iesākums vācu mazākumtautību biedrību veidošanai. Tikai dažu gadu laikā vairāk kā 700 biedri organizējās 20 biedrībās un jau 1991. gadā tika dibināta Latvijas Vācu savienība, lai atbalstītu un koordinētu šo biedrību darbu. Turpmākie trīsdesmit gadi ir bijuši ļoti darbīgs laiks, LVS kļūstot par vienu no aktīvākajām mazākumtautību jumtorganizācijām Latvijā.

Atzīmējot savas pastāvēšanas 30 gadus, LVS vēlas atskatīties ne tikai uz pašas paveikto, bet uzsākt diskusiju par procesiem un pārmaiņām sabiedrībā, kas gluži nemanāmi notikušas šajā laikā izpratnē par identitāti, etnisko piederību un mazākumtautību lomu un vietu Latvijā. Aktuālo notikumu ēnā var apgalvot, ka šie būs vieni no būtiskākajiem jautājumiem, kas Latvijas sabiedrībai tuvākajā laikā būs jārisina. Diskusijas par vācu mazākumtautības piemēru, piedāvā vienu no iespējām, kā runāt par etniski ļoti dažādās sabiedrības veidošanos un sadzīvošanu Latvijā šodien un nākotnē.

Simpozijā ar referātiem piedalīsies dažādu jomu eksperti un akadēmiķi, aptverot ļoti plašu tēmu un pieredzes loku:

 • ing. Bernards Gaida (Bernard Gaida), Polijas Vācu sociālās un kultūras biedrību savienības valdes priekšsēdētājs, Vācu mazākumtautības darba grupas vadītājs Eiropas tautību federālajā savienībā,
 • hist. Gints Apals, Latvijas Okupācijas muzeja Publiskās vēstures nodaļas vadītājs,
 • Māris Gailis, Signe Viška, Rīgas Riharda Vāgnera biedrība,
 • philol. Gunta Ošeniece, Latvijas Kultūras akadēmijas lektore,
 • hist. Liene Rokpelne, Valmieras muzeja Vēstures nodaļas vadītāja, LVS vēstniece Vidzemē,
 • hist. Alberts Rokpelnis, Valmieras muzeja vēsturnieks, J. Vītola Mūzikas akadēmijas doktora grāda pretendents,
 • hist. Viesturs Rasnacis, Latvijas Kara muzeja Mūsdienu vēstures dokumentēšanas nodaļas
  vēsturnieks, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes doktorantūras students.

Visi interesenti ir laipni aicināti piedalīties simpozijā klātienē, iepriekš piesakoties, līdz 19. maijam rakstot uz e-pastu: [email protected]. Tāpat simpoziju varēs vērot arī tiešsaistē Latvijas Vācu savienības Facebook kontā: https://www.facebook.com/deutscheinlettland

 

Pasākuma programma pieejama Programma_LVS_simpozijs_20.05.2022

InstagramYoutube

Mājas lapa šobrīd atrodas pārveides stadijā, dažas sadaļas tiek papildinātas

X
Scroll to Top