Reģistrācija Simjūda gadatirgum sāksies 13.09.2018.