Pasākumu grafiks

Pasākumi Valmieras muzejā 2023. gadā

13. maijs Starptautiskā muzeju nakts

Jūlijs Valmieras pilsētas svētki

1. septembris Zinību diena – Citāda skola

14. oktobris Simjūda tirgus

23. – 24. novembris Jauno vēsturnieku VIII Starptautiskā Zinātniskā konference

 

Piedāvājam apmeklēt tradicionālos, ikgadējos muzeja pasākumus

Starptautiskā muzeju diena – Muzeju nakts

Starptautiskā muzeju diena pasaulē tiek svinēta katru gadu maija vidū. Tās aizsākumi meklējami 1977. gadā, kad ICOM (International Council of Museums) iedibināja šādu tradīciju. Idejas mērķis ir 18.maijā vai saskaņā ar katras valsts tradīciju iespējām, paredzamajiem notikumiem, dienās pirms vai pēc šī datuma rīkot īpašus notikumus, akcijas, atklāt izstādes, ekspozīcijas, ļaut muzeju apmeklēt bez maksas. ICOM Sekretariāts aicina muzeju dienas svinības rīkot uzsverot, ka muzejs ir svarīgs kultūras saziņas līdzeklis, kas bagātina un attīsta sapratni, sadarbību un mieru starp cilvēkiem.

Muzeju nakts ir starptautisks Eiropas mēroga pasākums, kas vienā un tajā pašā laikā notiek gandrīz visu Eiropas valstu muzejos. No pirmsākuma 2005. gada maija otrajā sestdienā Valmieras muzejā „Muzeju naktī” notiek dažādas aktivitātes – izstādes, radošās darbnīcas, nakts koncerti, pat teatrāli uzvedumi. Katru gadu šis pasākums piesaista arvien vairāk interesentu.

Citāda skola

Katra gada pirmajā skolas dienā muzeja telpās un pagalmā notiek atraktīvas mācību stundas ar radošu darbošanos skolēniem un vecākiem. Interesantu mācību stundu veidā var šifrēt tekstu, risināt loģikas un matemātikas uzdevumus, meklēt rūtīs pazudušos ciparus, darboties ar sāls mīklu veidojot dažādas figūriņas, atpazīt mūzikas instrumentus, to nosaukumus un staigāt uz milža pēdām. Nodarbības vērtē skolas pārzinis. Skolēni saņem noderīgas un saldas balvas.

Simjūds

    

Pāvils Rozītis grāmatā „Valmieras puikas” rakstījis „Kas nav redzējis Simjūda tirgu, tam nav bijis jaunības.” Bet kas tad īsti ir bijis Simjūds – līdz 1940. g. lielākais tirgus Ziemeļvidzemē, tikpat sens kā pati Valmiera. Savu nosaukumu ieguvis 1283. gada 28. oktobrī, kad Svētā Sīmaņa dienā likti pamati Valmieras baznīcai. Baznīcas dibināšanas diena bija arī tās svētki, kad no visplašākās apkārtnes sabrauca ļaudis ar lauksaimniecības un mājturības ražojumiem, kā arī tirgotāji no tuvām un tālām vietām. Pa vidu tirgus kņadai gāja vaļā dažādas lustes un izdarības. Tā Valmieras baznīca ieguva svētā Sīmaņa vārdu, bet tirgus Simjūda nosaukumu.

Pirmais atjaunotais tirgus notika 1996. gada 26. oktobrī. Danči, dziesmas, seni tērpi, amatu prasmes demonstrējumi, „tirgus zupa” turpat laukumā uz uguns vārīta – tā tirgus kņada atkal valda Valmierā katra gada oktobra mēneša otrajā sestdienā. Īpašā Viduslaiku gaisotne pievelk gan pārdevējus, gan pircējus, tirgus aug un paplašinās.

Jauno vēsturnieku Starptautiskā Zinātniskā konference
Starptautisko konferenci “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi” rīko LU Latvijas vēstures institūts un Valmieras muzejs, sadarbībā ar Vītauta Dižā Universitāti Kauņā, Lietuvas Vēstures institūtu un Tartu universitātes Vēstures un arheoloģijas institūtu. Lasījumos piedalās topošie vēsturnieki un citu zinātnes nozaru studenti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.
Referentiem ir iespēja akadēmiskā vidē prezentēt savu pētījumu rezultātus un iesniegt rakstus anonīmi recenzētā konferences rakstu krājumā „Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi”. Dalība konferencē ir bez maksas.