Krājums

Krājums

Valmieras muzeja krājumā ir 63 tūkstoši muzeja priekšmetu. Muzeja krājums veidojies 50 muzeja darbības gados. Krājums atbilst muzeja misijai. Muzeja krājums veidots vācot materiālus par visu Valmieras rajona teritoriju hronoloģiski aptverot periodu no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Muzejā glabājas kultūrvēstures materiāli:

  1. fotogrāfijas,
  2. dokumenti,
  3. iespieddarbi,
  4. mākslas un lietišķās mākslas priekšmeti,
  5. senlietas no arheoloģiskajiem izrakumiem un savrupatradumi,
  6. etnogrāfiskie priekšmeti,
  7. darba rīki,
  8. tekstīlijas,
  9. uzņēmumu ražotās produkcijas paraugi.

Mākslas kolekciju veido ar Valmieru un Valmieras rajonu saistītu mākslinieku darbi un miniatūru konkursizstāžu labākie darbi. Plašāk pārstāvētie autori – Teodors Ūders, Aleksandrs Petrovs, Jānis Kalmīte, Rudolfs Voldemārs Vītols. Savdabīgu mākslas priekšmetu krājuma daļu veido Martas Alberingas dāvinātā kolekcija, kura ģeogrāfiski aptver ne vien Latvijas, bet arī Eiropas un Āzijas kultūru.

Muzejs lepojas ar bagātu Ziemeļvidzemei raksturīgu etnogrāfisko priekšmetu un darba rīku kolekciju. Šajā kolekcijā ir priekšmeti no visiem rajona pagastiem – krāsainas pūra lādes, Vaidavas meistaru krēsli, atturīgi rotātas sprēslīcas un velku lāpstiņas, linu un vilnas apstrādes rīki, labības pūri, sviesta kuļmucas…

Valmieras muzejā glabājas arheoloģiskajos izrakumos iegūtās senlietas no Valmieras viduslaiku pils un pilsētas, Kauguru Beitu vēlā dzelzs laikmeta kapulauka un dažām viduslaiku kapsētām.

Muzejā nav dabas kolekcijas.

Ar muzeja krājuma materiāliem iespējams iepazīties muzeja veidotajās izstādēs, publikācijās, kartotēkās, datu bāzēs un apmeklējot muzeja speciālo bibliotēku.

Paldies par dāvinājumiem!

 

Dāvinātāju saraksts

2020.gads

K. Dobrāja, Bērzaine

J. Bukša, Kocēni

M. Zālamane, Kocēni

I. Sniegs, Valmiera

Ī. Spalviņa, Limbaži

P. Postažs, Babīte

J. Naumovs, Valmiera

I. Vīlistere, Valmiera

U. Lūre, Valmiera

D. Krēpause, Valmiera

A. Upesjuris, Kauguri

D. Antona, Rīga

E. Bukšs, Valka

M. Rozenberga, Valmiera

J. Kalnačs, Valmiera

J. Reinvalds, Valmiera

 

2019. gads

L. Daniela, Valmiera

J. Naumovs, Valmiera

J. Jēkabsons, Valmiera

L. Ivāne, Valmiera

J. Strazdiņš, Valmiera

Ē. Pavlovičs, Valmiera

U. Breikšs, Valmiera

J. Apsīte, Vaidava

M. Putniņš, Rīga

J. Baķis, Valmiera

E. Krastiņa, Ķoņi

A. Broks, Valmiera

M. Zālamane, Kocēni

 

2018.gads

P. Postaž, Babītes pag.

J. Antons, Valmiera

V. Grīviņš, Kocēni

J. Naumovs, Valmiera

V. Znotiņa, Kauguru pag.

Dz. Vilka, Cēsis

I. Logina, Brenguļu pag.

I. Paulovskis, Jūrmala

G. Zolmss, Marburga

A. Trambickis, Valmiera

D. Cepurīte, Cēsis

 

2017.gads

A. Caune, Valmiera

J. Naumovs, Valmiera

M. Kokins, Kocēni

L.Visendorfa (Opmane), Rīga

Z. Irbe, Valmiera

R. Zandere, Valmiera

Ā. Pakere, Valmiera

P. Eglītis, Valmiera

Gaigalis, Ropaži

L. Rokpelne, Valmiera

V. Jansons, Saldus

 

2016.gads

A. Galzone, Rūjiena

A. Bodnieks Valmieras pag.

V. Garjū, Valmiera

I. Bogdanova, Valmiera

L. Daniela, Valmiera

M. Drulle, Mārupe

P. Postažs, Babīte

A. Mitāns, Rīga

K. Kalniņš, Valmiera

J. Reinvalds, Valmiera

D. Nipāne, Limbaži

I. Ivanova, Jaungulbene

J. Puriņš, Mārsnēni

 

2015.gads

B. Jansone, Skaņaiskalns

L. Strada, Skaņaiskalns

V. Ušpele, Malta

I. Paulovskis, Smiltene

N. Rulle, Valmiera

L. Daniela, Valmiera

A. Koziņecs, Valmiera

J. Naumovs, Valmiera

S. Zeltkalne, Burtnieki

J. Asnis, Valmiera

T. Frīdenberga, Valmiera

P. Postažs, Babīte

J. Jēkabsons, Valmiera

J. Ziemanis, Valmiera

A. Jansone-Zirnīte, Burtnieki

E. Kaužēns, Valmiera

N. Šāvēja, Valmiera

 

2014.gads

G. Krollis, Rīga

S. Melnūdre, Valmiera

A. Vītola, Valmiera

V. Briška-Kambala, Kocēni

A.Osis, Valmiera

A. Putniņa, Mazsalaca

L. Daniela, Valmiera

A. Veiklis, Valmiera

D. Liepiņš, Valmieras pag.

 

2013. gads

D. Blūma, Valmiera

G. Āboliņa, Kauguri

M. Gulbe, Valmiera

A. Zaikovska, Seda

A. Birzgalis, Valmiera

I. Liepniece, Valmiera

I. Stiģe, Valmiera

V. Priedītis, Valmiera

A. Mitāns, Rīga

I. Stukmanis, Rīga

I. Paulovskis, Smiltene

I. Aplociņa, Valmiera

S. Ivdre, Valmiera Z.

Z. Irbe, Valmiera

S. Grasis,Valmiera

S. Socka,Valmiera

I. Krastiņa, Jērcēni

V. Markuss, Valmiera

I. Līgate, Valmiera

M. Tērauda, Valmiera

J. Vīlands, Valmiera

 

2012.gads

A. Liepiņa, Valmiera

J. Ziemanis, Valmiera

M. Gulbe, Valmiera

P. Skabis, Valmiera

A. Brusova, Valmiera

A. Šmite, Valmiera

J. Jēkabsons, Valmiera

L. Strada, Skaņaiskalns

I. Aldiņa, Vaidava

A. Berga, Valmiera

S. Āboltiņa, Valmiera

I. Lūsīte, Valmiera

J. Brakovskis, Valmiera

V. Vintere, Kocēni

R. Melnalksne, Valmiera

S. Zeltkalne, Burtnieki

T. Tīliks, Straupe

Dz.R. Skrube, Rīga

A.Birzgalis, Valmiera

 

2011.gads

L. Jankovskis, Valmiera

M. Zirne, Ikšķile

L. Strada, Skaņaiskalns

A. Beķeris, Valmiera

G. Vīksna, Valmiera

V. Šite, Valmiera

R. Jemšika, Valmiera

I. Liepniece, Valmiera

A. Alksnis, Valmiera

A. Mičulis, Valmiera

A. Saliņa, Valmiera

I. Kudrjavcevs,Rīga

 

2010.gads

A. Smuļķs, Rūjiena

J. Baķis, Valmiera

P. Postažs, Babīte

A. Lāce, Valmiera

V. Ragainis, Bērzaine

J.A. Kēlers, Jelgava

J. Ziemanis, Valmiera

I. Liepniece, Valmiera

E. Eiduks, Valmiera

J. Miza, Valmiera

 

2009.gads

V. Rusmanis, Mazsalaca

D. Priede, Valmiera

Ā. Švēde, Valmiera

A. Bodnieks, Valmieras pag.

B. Jansone, Skaņaiskalns

J. Jansons, Skaņaiskalns

H.I. Melbārde, Rīga

I. Brikmanis, Smiltene

E. Saklaure, Valmieras pag.

J. Martinsons, Bērzaine

I. Boža, Valmieras pag.

M. Latsons, ASV

A. Zirnīte, Burtnieki

J. Jansons, Valmiera

E. Barviks, Valmiera

I. Austriņa, Valmiera

J. Putniņa, Valmiera

A. Baumane, Rīga

M. Barisons, Valmiera

J. Jēkabsons, Valmiera

 

2008.gads

M. Spriža, Valmiera

R. Āboliņa, Valmiera

J. Vīlands, Valmiera

I. Stiģe, Valmiera

H. Pelsis, Valmiera

R. Kalniņa, Valmiera

A.Z. Āboms, Valmiera

J. Putniņa, Valmiera

J. Strazdiņš, Valmiera

L. Rutkis, Valmiera

Ē. Karitons, Rīga

A. Cimermanis, Talsi

J. Jēkabsons, Valmiera

M. Kalēja, Valmiera

 

2007.gads

J. Jēkabsons, Valmiera

J.E. Brakovskis, Valmiera

A. Krauklis, Valmiera

R. Rebinka, Valmiera

Ē. Karitons, Rīga

J. Ore, Valmiera

K. Upītis, Kocēni

R. Drone, Rīga

I. Gailītis, Valmiera

J. Bijewitz, Vācija

E. Avotiņa, Zilaiskalns

H. Lācis, Brenguļi

V. Saveras, Burtnieki

J. Jansons, Valmiera

M. Bankava, Valmiera

M. Kalēja, Valmiera

A. Gerceva, Kauguri

P. Ukše, Kocēni

 

2006.gads

A. Lāce, Valmiera

J. Jēkabsons, Valmiera

P. Postažs, Babīte

O. Rozenblate, Valmiera

I. Kalugina, Valmiera

E. Linde, Valmiera

 

2005.gads

E. Bušs, Valmiera

A. Pētersons, Rūjiena

J. Liepnieks, Valmiera

B. Venta, Valmiera

A. Smuļķis, Rūjiena

M. Strence, Valmiera

L. Eglīte, Valmieras pag.

U. Eicēns, Valmiera

J. Strapcāne, Vilpulka

A. Grīnberga, Valmiera

I. Ņefedova, Rīga

Ē. Krīgers, Valmiera

M. Tērauda, Valmiera

S. Nīmane, Jūrmala

Dz. Stračinska, Valmiera

 

 

2004.gads

A. Krauklis, Valmiera

A. Rēdlihs, Valmiera

U. Breikšs, Valmiera

G. Kalnača, Valmiera

E. Zariņš, ASV

G. Arāja,Valmiera

A. Malihins, Valmiera

T. Kotova, Valmiera

M. Lesiņš, Valmiera

A. Lotaņuks, Valmiera

R. Nille, Valmiera

M. Čākure, Ķoņi

M. Alberinga, Rīga

I.I. Bleikša, Valmieras pag.

J. Liepnieks, Valmiera

Ī. Tīruma, Valmiera

V. Frīdvalde, Valmiera

 

2003.gads

R. Bērziņa, Valmiera

L. Vītola, Valmiera

A. Koziņecs, Valmiera

L. Lācis, Brenguļi

U. Lapiņš, Valmiera

S. Kārkliņa, Dikļi

A. Smuļķis, Rūjiena

R. Biruma, Rīga

J. Kalnačs,Valmiera

M. Spriža, Valmiera

I. Martinsone, Valmiera

M. Gailīte, Valmiera

A. Lāce, Valmiera

H. Pelsis, Valmiera