Ekspozīcija

Ekspozīcija de WOLDEMER

Woldemer ir Valmieras senais nosaukums latīņu valodā. De Woldemer nozīmē: Valmieras, no Valmieras. Arī senākajā zināmajā Valmieras zīmogā no 1381. gada ir uzraksts S`CIVITATIS DE WOLDEMER – Valmieras pilsētas zīmogs.  

Ekspozīcija, kuru ir plānots atvērt 2022. gada decembrī, būs izvietota pils teritorijā esošajās senajās ēkās (t.s. Vecās aptiekas komplekss) un jaunuzceltajā stikla ēkā: Valmieras pils kultūrvides centrā. Ekspozīcijā būs plaši apskatāma Valmieras muzeja arheoloģiskā kolekcija, dažādu arhīvu dokumenti. Ekspozīcijas dizainu veido dizaina birojs H2E. Ekspozīcijā būs šādas tēmas:

1)   Ievads. Svarīgākais par Valmieru: tās ģerboni, pilsētas vārda attīstību un atrašanās vietu ūdens (Gauja) un sauszemes ceļu (uz Rīgu, Igauniju un Krievzemi) krustpunktā.

2)   Pils vēsture. Pils kā nocietinājuma vieta, saistīta ar Valmieras pirmsākumiem. Tā bija Vācu ordeņa varas un administratīvais centrs, patvērums kara laikā.

3)   Hanza. Valmieras un tās iedzīvotāju vieta Hanzas darījumos.

4)   Valmieras pilsēta un pilsētnieki. Stāsts par pilsētas vēsturisko teritoriju, kuru apjoza mūris. Par pilsētas pārvaldi un politisko varu maiņām Livonijā. Par valmieriešu sadzīvi un pārstāvētajām amatniecības nozarēm.

5)   Viduslaiku un jauno laiku garīgā dzīve Valmierā. Tā palīdzēs labāk saprast gan seno Valmieras iedzīvotāju priekšstatus par pasauli, gan reliģijas nozīmi Livonijā.

6)   Pils pagrabos, ārā būs daļa no ekspozīcijas. Tā būs brīvi pieejama jebkurā laikā. Tur būs atrodami īsi stāsti par katrā pagrabā atrastajām arheoloģiskajām liecībām.

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Savienības, valsts un pašvaldības finansējumu.

 

 

 

Mājas lapa šobrīd atrodas pārveides stadijā, dažas sadaļas tiek papildinātas

X
Scroll to Top