Ceļojošās izstādes

„Mūsu Jānis Daliņš” – 10 planšetes (Izmērs: 60×80). Par novadnieku, Latvijas pirmo olimpieti, izcilo soļotāju Jāni Daliņu. Papildus lektora stāsts ar slīdrādi.

„Pēteris Lūcis.  Mani, mīļie, labie dārgie, zelta vienīgie.” – 6 planšetes (Izmērs 60×92). Izstāde veltīta izcilajam latviešu režisoram un aktierim Pēterim Lūcim, personībai un radošajai darbībai.

„Bruņinieku iela” (latviešu un vācu valodās) – 16 planšetes (Izmērs: 62×90).  Bruņinieku ielas, pils, Valterkalniņa, Sv. Sīmaņa baznīcas vēsture laika ritumā no 13.gs. līdz 21.gs.

„Kur karogs plīvo” – 15 planšetes (Izmērs: 60×80). Latvijas nacionālā sarkanbaltsarkanā karoga stāsts. Notikumi un personības.

„Ceļā uz Latvijas valsti. Valmiera un Valmieras apriņķis (1914 -1918)”. – 11 planšetes (Izmērs: 65×90). Valmiera – piefrontes pilsēta. Notikumi un personības pirmā pasaules kara laikā (strēlnieki -brīvprātīgie, karoga stāsts), Latvijas valsts proklamēšanas norises Valmierā.

„Valmierietis būvē Burkānciemu” – 16 planšetes (Izmērs: 70×100). Stāsts par Burkānciema vēsturi un tapšanu no Ulmaņlaikiem līdz mūsdienām.

„Kods: Pārgauja. Vēsture. Notikumi. Cilvēki”– 13 planšetes (10 planšetes – izmērā: 60×80; 3 planšetes 60×90). Iespēja uzzināt, kā attīstījās teritorija viņpus Gaujas un kādi cilvēki tajā darbojušies un dzīvojuši.

„Lauku muzikanti un kapelas Vidzemē 20. gadsimta pirmajā pusē”  – 25 planšetes (Izmērs: 80×60). Izstāde veidota kā apraksts par lauku kapelu sastāvu, mūzikas instrumentiem un spēlēšanas tradīcijām.

„Lelles, lellītes. Spēles, spēlītes” – 30 planšetes (Izmērs: 80×60). Rotaļlietu un galda spēļu vēsture.

„Pastaiga ar suni” –15 baneri (Izmērs: 155×240). Ceļojums Valmieras vēsturē 20/21. gadsimta ietvaros – vecā un jaunā Valmiera.

„Šaursliežu dzelzceļš Smiltene-Valmiera-Ainaži” -10 baneri (Izmērs: 100×150). Šaursliežu dzelzceļa līnijas izveide un vēsturiski fakti par tās darbību.

„Latviskais pasaules skats. Patība. Raksts. Zīmes” – 11 planšetes (Izmērs: 57×83). Mākslinieks – Valdis Celms. “Ģeometriskā raksta (ornamenta) zīmes, lai arī ir rotājošas un liecina par amata meistarību, nav tikai estētiski vērtējamas. Šīs zīmes ir mītiski tēlaina pasaules redzējuma simboli. Tās ir abstraktas ģeometriskas uzbūves (struktūras) un tēli, kas noteiktā simboliskā pieraksta veidā stāsta par pasauli, par cilvēciskās apziņas un dieva laistās pasaules vienotību. Tās ir mūsu dzīves ziņas patības zīmes. Tās mūs stiprina un sargā. ” – Valdis Celms

„Poga” -15 planšetes (Izmērs: 59×84). Izstāde sniedz ieskatu par arheoloģiskajos izrakumos atrastajām senlietām – pogām un pogu rotājumiem Latvijas teritorijā, tai skaitā Valmierā.

„Saknes debesīs. Sindija Mačtama” – 8 baneri + 8 anotācijas (baneru izmērs: 150×200). Šos tēlus nosaukt par vēsturiskiem būtu gauži nepareizi. Šeit arheoloģiskie izrakumi savijas ar izdomu, aizpildot trūkstošos caurumus, kādu ir patiešām daudz. (Raganas dēls, Iegātnis, Zemnieks, Zāļu sieva, Drellene, Karavīrs, Ragana, Krīvs).

Pie tējas tases. Patvāri un tējmašīnas” – 5 planšetes (Izmērs: 59×84). Eksponēti tējas patvāri, tējkarotes, glāžu turētāji, tējas tases un tējkannas, u.c. priekšmeti. Kopumā muzeja krājumā glabājas 11 ogļu patvāri, kas izgatavoti 19. gs beigās – 20. gs. sākumā Tulas un citās Krievijas fabrikās. Septiņi no tiem iegūti ekspedīcijās Valmieras rajonā (1969. – 1997.). Interesantu eksemplāru savulaik dāvinājis arī vēsturnieks Laimonis Liepnieks (1927 – 2001), bet trīs – mūsu novadniece, Valmierā dzimusī spāņu deju izpildītāja Marta Alberinga (1909 – 2005).

„Rīgas iela – vienmēr mainīgā” – 20 planšetes, foto foni. Valmieras galvenā iela ritumā no 18. līdz 21.gs.

“Plūdi Gaujā” – 4 planšetes (Izmērs 59×94). Gaujas krastu stāvums lielākoties pasargā Valmieru no plūdiem. Tiesa reizumis Gauja iziet no savas ierastās gultnes, ar palu ūdeņiem pārsteidzot pilsētas iedzīvotājus. Pirms simts gadiem, 1922. gadā valmierieši piedzīvoja plūdus, par kuriem presē rakstīja, ka “tik augsts ūdens stāvoklis Gaujā nekad nav bijis“. Izstādē iespēja aplūkot applūdušo Gauju un tās pieteku Rātes upīti dažāda gadagājuma fotogrāfijās un gleznās.

 

Pieteikties var:

pa telefonu 64207638

pa e-pastu agnese.geduseva@valmierasnovads.lv