Ainava pie Gaujas

Eiropas ekonomiskās zonas un Valmieras pilsētas pašvaldības finansēts projekts

„Ainava pie Gaujas – Valmieras vecpilsētas revitalizācija”

Mērķi un plānotie rezultāti
Projekta vispārējais mārķis ir sekmēt vides kvalitātes paaugstināšanu Valmieras vecpilsētā, modernizējot un attīstot muzeja infrastruktūru, nodrošinot ilglaicīgu kultūras vērtību pieejamību plašai sabiedrībai.

Projekta tiešie mērķi ir:

ﺝ Kultūras, arhitektūras un vides objekta sakārtošana Valmieras vecpilsētā, atjaunojot 18.gadsimta beigu Valmieras panorāmu,

ﺝ Modernu muzeja glabātuvju un atklāto krātuvju izveide, lai nodrošinātu profesionālus muzeja pakalpojumus, sekmētu plašu sabiedrības interesi par novada un pilsētas vēsturi, kultūras daudzveidību un sabiedrībā notiekošajiem procesiem.

ﺝ Attīstīt koka mantojuma saglabāšanas iespējas Valmierā un reģionā, atjaunojot 18. gs. b. un 1913. g. celtās ēkas, apmācot vietējos amatniekus restaurācijas prasmēs.

Projekta ieviešanas rezultāti:

ﺝ Palielināsies tūrisma plūsma Valmierā,

ﺝ Pieaugoša Valmieras pilsētas ekonomiskā aktivitāte,

ﺝ Tieši (celtniecības darbos) un netieši (apkalpojot tūrisma plūsmu) tiks radītas jaunas darba vietas.

Aktivitātes
Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, ir noteiktas šādas projekta aktivitātes

1) Projekta vadība

2) Publicitāte

3) Valmieras vecpilsētas revitalizācijas plāna izstrāde

4) Namu Pilskalna ielā 2 arhitektoniski mākslinieciskā izpēte

5) Namu rekonstrukcija Pilskalna ielā 2 un piestātnes izbūve

6) Amatnieku apmācība koka ēku restaurācijā

7) Mēbeļu un iekārtu iegāde

8 ) Ārstniecības augu dārza rekonstrukcija

Laika ietvari
2009. gada maijs – 2011. gada aprīlis.

Mājas lapa šobrīd atrodas pārveides stadijā, dažas sadaļas tiek papildinātas

X
Scroll to Top