Valmieras pils kultūrvides centrs

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros uzsāktas vairākas aktivitātes, kas sekmēs Valmieras muzeja infrastruktūras attīstību un sniegto pakalpojumu kvalitāti, Valmieras senpilsētas vēsturisko pilsētbūvniecisko struktūru sakārtošanu,  Livonijas ordeņa pils substanču saglabāšanu un kultūrvēsturiskā potenciāla aktīvu iesaisti tūrisma nozares attīstībā.

Jaunie Valmieras muzeja attīstības pasākumi plānoti īstenot ar 1. kārtas projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” un 3. kārtas projekta “Valmieras Vēsturiskā centra attīstība” atbalstu. Projektā “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ieviešanai paredzēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums 1 032 900 EUR apjomā, papildus ieguldot finansējumu no valsts 38 823, 53 EUR un līdzfinansējumu no pašvaldības 155 294,12 EUR. Projekta “Valmieras Vēsturiskā centra attīstība” ieviešanai paredzētais piesaistītais ERAF līdzfinansējums līdz 2 000 000,00 EUR un valsts budžeta dotācija līdz 70 588,24 EUR.

Uzsākta Valmieras pils kultūrvides centra celtniecība, pasākuma laikā veicot Valmieras mūra pils ZR korpusa restaurāciju un konservāciju, jaunā apjoma celtniecību, ēku kompleksa “Vecā aptieka” restaurāciju, pils iekšpagalma infrastruktūras labiekārtošanu.  Atbilstoši atklāta konkursa rezultātiem plānoto pils mūru restaurāciju un konservāciju, jaunās pils kultūrvides centra ēkas būvniecību un Vecās aptiekas ēku kompleksa pārbūvi veic SIA “R.K.C.F.Renesanse” par kopējo līgumsummu 3 198 259,49 EUR ar PVN.

Uzsākot būvniecības darbus, pils teritorijā turpināsies arī pētniecības pasākumi, kas tika iesākti jau 2018. gadā, kad Valmieras pils ZR korpusa aizgruvušajā pagrabtelpā tika veikta arheoloģiskā izpēte, ko vadīja Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētnieks Dr.hist. Rūdolfs Brūzis sadarbībā ar Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta arheoloģi Dr.hist. Tatjanu Bergu. Izpētes procesā tika atrastas jaunas vēstures liecības – būvkeramika, pils jumtu kārniņi, krāsns podiņi, jātnieka piesis, svečturis, šaujamieroča mēlīte, naži, katla malas fragments un naglas, zāģis, īlens, baltmāla pīpes, svina lodes, fajansa trauciņš zālēm vai dārgām garšvielām, apavu apkalumi, zirglietas, atslēgas, monētas, zīmodziņš, aproce, sprādze, saktas, dzīvnieku kauli, māla, akmens masas, porcelāna un stikla lauskas, metālapstrādes sārņu paraugi un citas senlietas, kas tiks eksponētas jaunajā pils kultūrvides centra ekspozīcijā.   Nodrošinot Latvijas Republikas likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” prasības, šobrīd tiek īstenota arheoloģiskā uzraudzību būvlaukumā, kuras laikā atklātas jaunas senlietas.

Mājas lapa šobrīd atrodas pārveides stadijā, dažas sadaļas tiek papildinātas

X
Scroll to Top