Valmieras muzejā strādā 21 darbinieks. Muzeju vada muzeja direktore Iveta Blūma.