Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi I / 2015

Vāks

Rakstu krājumā “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi I” iekļauti 10 referāti, kas tika nolasīti 2015. gada 26. novembrī Valmierā, Valmieras muzeja un Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta rīkotās konferences “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi” ietvaros. Pētījumu laika vektora sākumu iezīmē bronzas laikmets, bet noslēgumu – 20. gadsimta 40. gadi, savukārt telpas areāls aptver gan visu Latviju, gan atsevišķu pilsētu – Rīgas, Valmieras, Cēsu, Bauskas vēsturi; tematikas ziņā līdztekus pilsētu vēsturei jaunos vēsturniekus ir saistījuši Latvijas arheoloģijas un kultūras vēstures jautājumi. 

Visi raksti ir anonīmi recenzēti. Recenzenti: nozares speciālisti no Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta un Vēstures un filozoijas fakultātes, Vidzemes Augstskolas, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja.

Krājumu izdod Valmieras pilsētas pašvaldības Valmieras muzejs sadarbībā ar Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūtu.

Krājuma sastādītājs: Alberts Rokpelnis

Zinātniskā redkolēģija: Dr. hist. Ilze Boldāne-Zeļenkova, Dr. hist. Viktorija Bebre (atbildīgā redaktore), Dr. hist. Eva Eihmane, Dr. hist. Anita Čerpinska, Dr. hist. Rūdolfs Brūzis, Dr. hist. Edvīns Evarts, Dr. hist. Gatis Krūmiņš, Dr. hist. Tālis Pumpuriņš, Dr. hist. Ilgvars Butulis

Izdots: 2016

PDF formātā pieejams šeit: Rakstu krājums I

InstagramYoutube

Mājas lapa šobrīd atrodas pārveides stadijā, dažas sadaļas tiek papildinātas

X
Scroll to Top