Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VI / 2020

Vāks

Izdevumā “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VI” publicēti 11 raksti, kuru pamatā ir referātu materiāli, kas nolasīti 2020. gada 27. un 28. novembrī Valmieras muzeja un Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta interneta vidē rīkotajā konferencē “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi”.

Visi raksti ir anonīmi recenzēti. Recenzenti: nozares speciālisti no Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta, Vēstures un filozofijas fakultātes, Filozofijas un socioloģijas institūta, Latvijas Nacionālā arhīva, Daugavpils Universitātes, Latvijas Kara muzeja un Latvijas Nacionālās bibliotēkas.

Krājumu izdod Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldības Valmieras muzeju. Krājuma sagatavošanu un izdošanu finansē Izglītības un zinātnes ministrijas finansētā Valsts pētījumu programma “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai”, projekts “Indivīda, sabiedrības un valsts mijiedarbība kopējā Latvijas vēstures procesā: vērtību konflikti un kopīgu vērtību veidošanās vēsturiskos lūzumu punktos”, projekta Nr. VPP-IZM-2018/1-0018.

Krājuma sastādītāji: Kristīne Beķere, Alberts Rokpelnis

Zinātniskā redkolēģija: PhD Kristīne Beķere, LU Latvijas vēstures institūts; Dr. hist.Ilze Boldāne-Zeļenkova, LU Latvijas vēstures institūts, Dr. hist. Anita Čerpinska, Latvijas Nacionālais arhīvs; Dr. hist. Eva Eihmane, LU Latvijas vēstures institūts; PhD Mati Laur, University of Tartu; PhD Laurynas Kurila, Lithuanian Institute of History; Dr. hist. Uldis Neiburgs, LU Latvijas vēstures institūts; PhD Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė, Vytautas Magnus University; Mg. hist. Alberts Rokpelnis, Valmieras muzejs; Dr. hist. Guntis Zemītis, LU Latvijas vēstures institūts.

Izdots: 2021

PDF formātā pieejams šeit: Rakstu krājums VI

 

InstagramYoutube

Mājas lapa šobrīd atrodas pārveides stadijā, dažas sadaļas tiek papildinātas

X
Scroll to Top