Valmieras degšana. 1944. Lekcijas un diskusija. (07.12.2021. no plkst. 13:00 līdz 17:00)

pasākuma afiša

Valmieras degšana. 1944. Lekcijas un diskusija.

Otrais pasaules karš kļuva par redzamu robežu Valmieras vēsturē. Par robežu starp pirmskara un pēckara pilsētu. Starp Valmieru ar šaurām ielām un cieši pieguļošiem namiem un to pilsētu, kuras centra plašums un daudzstāvu nami redzami mūsdienās.

2021. gada 7. decembrī no 13:00 līdz 17:00 norisināsies vairākas publiskas lekcijas. Tiešsaistē tās varēs vērot Valmieras muzeja kanālā interneta vietnē Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ttrR7rWIFwo.

Pasākuma ievadā Valmieras muzeja vēsturnieki Alberts Rokpelnis un Dāvis Pumpuriņš sniegs ieskatu valmieriešu atmiņās par pilsētas degšanu. Turpinājumā sekos Dr. hist. Ulda Neiburga stāstījums par bezvalstiskuma pieredzi padomju un nacistu okupācijas varu laikā Latvijā un Valmierā (1940–1944/45). Vēsturnieks Valdis Kuzmins analizēs karadarbību Valmieras apkārtnē 1944. gada septembrī.

Pasākuma otrajā daļā Dr. hist. Mārtiņš Mintaurs aplūkos Valmieras memoriālu kā piemēru plašākai Otrā pasaules kara atceres politikai Latvijā padomju okupācijas laikā. Valmieras muzeja Vēstures nodaļas vadītāja Ingrīda Zīriņa sniegs ieskatu arhīvu dokumentos par Valmieras memoriālā pārapbedītajiem Sarkanās armijas karavīriem un civilpersonām.

Pasākuma noslēgumā paredzēta diskusija. Klausītājiem būs iespēja uzdot jautājumus Youtube video komentāros.

 

Pasākuma programma

13:00–13:15 Pilsētas degšana valmieriešu atmiņās.

Alberts Rokpelnis, Dāvis Pumpuriņš (Valmieras muzejs)

 

13:15–14:00 Bezvalstiskuma pieredze: padomju un nacistu okupācijas varas Latvijā un Valmierā (1940–1944/45).

Dr. hist. Uldis Neiburgs (Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts; pēcdoktorantūras projekts “Pārvērtējot bezvalstiskuma pieredzi. Pretestība un kolaborācija Latvijā padomju un nacistu okupācijas laikā (1940–1953)” (Nr.1.1.1.2/VIAA/4/20/738)).

 

14:00–14:45 Karadarbība Valmieras apkārtnē 1944. gada septembrī.

Valdis Kuzmins (Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija)

 

14:45–15:00 Jautājumi

15:00–15:30 Pārtraukums

 

15:30–15:50 Otrā pasaules kara memoriālu veidošanas politika Latvijā padomju okupācijas laikā: Valmieras memoriāla piemērs.

Dr. hist. Mārtiņš Mintaurs (Latvijas Nacionālā bibliotēka; Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte)

 

15:50–16:05 Zudušo meklējot. Ieskats arhīvu dokumentos par Valmieras memoriālā pārapbedītajiem Sarkanās armijas karavīriem un civilpersonām.

Ingrīda Zīriņa (Valmieras muzejs)

16:05–17:00 Diskusija

 

InstagramYoutube

Mājas lapa šobrīd atrodas pārveides stadijā, dažas sadaļas tiek papildinātas

X
Scroll to Top