Starptautiskās konferences “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VII” referātu tēzes

titulattēls

Starptautisko konferenci “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VII” rīko Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts un Valmieras muzejs, sadarbībā ar Vītauta Dižā Universitāti Kauņā, Lietuvas Vēstures institūtu un Tartu universitātes Vēstures un arheoloģijas institūtu. Konferencē jau septīto gadu piedalās jaunie pētnieki, kuru interešu loks aptver ar vēsturi saistītas tēmas visplašākajos kontekstos. Šogad lasījumiem pieteikti 28 referāti, kuri pamatā aplūko dažādus vēstures aspektus no 15. līdz 20. gadsimtam. Referātu autori pārstāv Latvijas Universitāti, Tartu Universitāti, Vītauta Dižā Universitāti, Latvijas Mākslas akadēmiju, Daugavpils Universitāti, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, Tallinas Universitāti. Konference tiek organizēta un šis tēžu krājums sagatavots VPP “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai”, projekta Nr. VPP-IZM-2018/1-0018 “Indivīda, sabiedrības un valsts mijiedarbība kopējā Latvijas vēstures procesā: vērtību konflikti un kopīgu vērtību veidošanās vēsturisku lūzumu posmos” ietvaros, sniedzot iespēju jaunajiem pētniekiem gūt pieredzējušu vēsturnieku ieteikumus un atbalstu.

Krājuma sastādītāja: Ginta Ieva Bikše
Izdots: 2021
PDF formātā pieejams šeit: Konferences referātu tēzes 2021
InstagramYoutube

Mājas lapa šobrīd atrodas pārveides stadijā, dažas sadaļas tiek papildinātas

X
Scroll to Top