Aicinām pieteikties Jauno vēsturnieku VII zinātniskajiem lasījumiem

konferences afiša

Starptautiskā konference

“Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VII”

Valmieras muzejs, 2021. gada 12.–13. novembris

Konferencē aicināti piedalīties studenti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, kuru pētnieciskās intereses ietver ar vēsturi saistītas tēmas visplašākajos kontekstos: arheoloģija un aizvēsture; vēstures palīgzinātnes; viduslaiku vēsture, Jaunie laiki (16.–19. gs. vēsture – politika, kultūra, sabiedrība, etnogrāfija u. c.); 20. un 21. gadsimta vēsture (politika, kultūra, sabiedrība, saimniecība u. c.); mākslas vēsture u. c. Tā ir lieliska iespēja akadēmiskā vidē prezentēt savu pētījumu rezultātus, stiprināt pieredzi dalībā konferencēs un publikāciju izstrādē anonīmi recenzētā konferences rakstu krājumā“ Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi: VII”, kā arī iepazīties ar citu kolēģu pētnieciskajām interesēm un gūt pieredzējušu vēsturnieku ieteikumus un atbalstu.

Starptautisko konferenci “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VII” 2021. gada 12.–13. novembrī rīko LU Latvijas vēstures institūts un Valmieras muzejs, sadarbībā ar Vītauta Dižā Universitāti Kauņā, Lietuvas Vēstures institūtu un Tartu universitātes Vēstures un arheoloģijas institūtu.

 

Dalība konferencē ir bez maksas.

Prasības potenciālajiem konferences dalībniekiem:

  • Iegūts bakalaura grāds;
  • Dalībnieka anketā skaidri formulēts izpētes objekts un referāta saistība ar vēsturi.

Dalībnieku anketas izskatīs LU LVI sastādīta zinātniskā komisija, paturot tiesības noraidīt iesniegtos pieteikumus gadījumā, ja:

1) referāta tēma neatbilst konferences mērķiem un izvirzītajai tematikai;

2) dalībnieka anketa iesniegta pēc norādītā pieteikšanās beigu datuma.

 

Pieteikšanās notiek līdz 2021. gada 18. oktobrim, aizpildot anketu: https://forms.gle/z6UBspZMyfhsZUYi9

Jautājumu un neskaidrību gadījumā zvanīt 64210874 vai rakstīt uz e-pastu [email protected].

InstagramYoutube

Mājas lapa šobrīd atrodas pārveides stadijā, dažas sadaļas tiek papildinātas

X
Scroll to Top