Piekļūstamības paziņojums

Valmieras muzeja logo

Valmieras muzejs saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Valmieras muzeja tīmekļvietni –https://valmierasmuzejs.lv/

Izvērtējums tika veikts izmantojot vienkāršoto piekļūstamības izvērtējumu. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai WCAG 2.0. AA”.

Atbilstības statuss

Valmieras muzeja tīmekļvietne  https://valmierasmuzejs.lv/ daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Pilnais Izvērtēšanas protokols pieejams šeit

Neatbilstība prasībām, kas minētas MK noteikumos Nr. 445:

  • Alt Text alternatīvas nav pievienotas visiem tīmekļvietnē esošajiem attēliem, līdz ar to cilvēki, kuri izmanto ekrāna lasīšanas ierīces, nevar piekļūt informācijai. Ir uzsākta alternatīvo tekstu pievienošana lapas attēliem.
  • Virsraksti attēloti uz krāsaina attēla, nav labi nolasāmi un neveido jēgpilnu hierarhiju. Tiks veiktas izmaiņas, lai lapas virsraksti tiktu attēloti jēgpilni un saprotami.

Atsauksmēm un saziņai:

Mēs cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību. 2021. gadā centīsimies vēl vairāk izstrādāt saturu, kas atbilst visām iepriekšminētajām prasībām.

 

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pasts: [email protected]

Tālrunis: +37164224770

Adrese: Bruņinieku iela 3, Valmiera, LV-4201

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā.

 

Sūdzību iesniegšana

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

E-pasts: [email protected]

Tālrunis: +37167686768

Adrese: Baznīcas iela 25 Rīga, LV-1010

Tīmekļvietne: https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

 

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 2021. gada 22. martā.

InstagramYoutube

Mājas lapa šobrīd atrodas pārveides stadijā, dažas sadaļas tiek papildinātas

X
Scroll to Top