Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi V / 2019

Vāks

Izdevumā “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi V” publicēti 10 raksti, kuru pamatā ir referātu materiāli, kas nolasīti 2019. gada 29. novembrī Valmierā, Valmieras muzeja un Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta rīkotajā konferencē “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi”. Krājumā iekļauti Aigas Bērziņas, Ilonas Jekeles, Zanes Krūmiņas, Edgara Plētiena, Elīnas Rasnaces, Viestura Rasnača, Gundegas Skagales, Kaspara Stroda, Jāņa Tomaševska un Gunta Vāvera raksti. Jauno zinātnieku pētījumu hronoloģiskās robežas sniedzas no viduslaikiem līdz mūsdienām, dažādos diskursos vērtējot kulta akmeņus, sfarģistiku, administratīvās vienības un pašvaldību vēlēšanu norisi, sabiedriskās organizācijas, militāro vienību darbību, noziedzību un sporta vēsturi.

Visi raksti ir anonīmi recenzēti. Recenzenti: nozares speciālisti no Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta, Vēstures un filozofijas fakultātes, Filozofijas un socioloģijas institūta, Daugavpils Universitātes, Latvijas Kara muzeja un Latvijas Nacionālās bibliotēkas.

Ar Richarda Zariņa piemiņas fonda finansiālu atbalstu krājumu izdod Valmieras pilsētas pašvaldības Valmieras muzejs sadarbībā ar Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūtu.

Krājuma sastādītāji: Ilze Boldāne-Zeļenkova un Alberts Rokpelnis

Zinātniskā redkolēģija: Dr. hist. Viktorija Bebre, Dr. hist. Ilze BoldāneZeļenkova, Dr. hist. Rūdolfs Brūzis, Dr. hist. Anita Čerpinska, Dr. hist. Eva Eihmane, Dr. hist. Edvīns Evarts, Dr. hist. Uldis Neiburgs, Dr. hist. Guntis Zemītis

Izdots: 2020

PDF formātā pieejams šeit: Rakstu krājums V

 

InstagramYoutube

Mājas lapa šobrīd atrodas pārveides stadijā, dažas sadaļas tiek papildinātas

X
Scroll to Top