Jauno Vēsturnieku lasījumu krājums, 2018

Ceturtajā krājumā “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi” apkopotie raksti tapuši, paplašinot ziņojumus, kas prezentēti 2018. gada 23. novembrī Valmieras muzejā notikušajā konferencē ar tādu pašu nosaukumu. Konference un tai sekojošs rakstu krājums ir LU Latvijas vēstures institūta (LVI) un Valmieras muzeja ilgstošas un veiksmīgas sadarbības rezultāts. Krājumā publicēti deviņi raksti no 21 konferencē prezentētā referāta, jo vairāki jaunie zinātnieki izvēlējās rakstu neiesniegt, bet daži izstājās, noslēdzoties recenzēšanas procedūrai. Rakstu krājums ir anonīmi recenzēts, to veica nozares speciālisti, zinātņu doktori no Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta, Vēstures un filozofijas fakultātes un Filozofijas un socioloģijas institūta, kā arī Daugavpils Universitātes, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un citām zinātniski pētnieciskām institūcijām. Rakstu krājums “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi IV” izstrādāts valsts pētījumu programmas “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projekta “Indivīda, sabiedrības un valsts mijiedarbība kopējā Latvijas vēstures procesā: vērtību konflikti un kopīgu vērtību veidošanās vēsturiskos lūzumu punktos” (VPP-IZM-2018/1-0018) ietvaros, un tā izdošanu finansē Latvijas Universitātes Akadēmiskās attīstības projekts un Valmieras muzejs.

 

Autori

Boldāne-Zeļenkova, Ilze
Rokpelnis, Alberts

 

Līdzautori

Boldāne-Zeļenkova, Ilze
Rokpelnis, Alberts

 

Izdots

2019

PDF formātā pieejams šeit: Rakstu krājums IV

Mājas lapa šobrīd atrodas pārveides stadijā, dažas sadaļas tiek papildinātas

X
Scroll to Top