Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi IV / 2018

Vāks

Izdevumā “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi IV” publicēti desmit raksti, kuru pamatā ir ziņojumu materiāli, kas nolasīti 2018. gada 23. novembrī Valmierā, Valmieras muzeja un Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta rīkotajā konferencē “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi”.

Visi raksti ir anonīmi recenzēti. Recenzenti: nozares speciālisti no Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta, Vēstures un filozofijas fakultātes, Filozofijas un socioloģijas institūta, Daugavpils Universitātes, Latvijas Nacionālās bibliotēkas.

Krājumu izdod Valmieras pilsētas pašvaldības Valmieras muzejs sadarbībā ar Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūtu.

Krājuma sastādītāji: Ilze Boldāne-Zeļenkova un Alberts Rokpelnis

Zinātniskā redkolēģija: Dr. hist. Viktorija Bebre, Dr. hist. Ilze Boldāne-Zeļenkova, Dr. hist. Rūdolfs Brūzis, Dr. hist. Anita Čerpinska, Dr. hist. Eva Eihmane, Dr. hist. Edvīns Evarts, Dr. hist. Guntis Zemītis

Izdots: 2019

PDF formātā pieejams šeit: Rakstu krājums IV

 

InstagramYoutube

Mājas lapa šobrīd atrodas pārveides stadijā, dažas sadaļas tiek papildinātas

X
Scroll to Top