Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi III / 2017

Vāks

Izdevumā “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi III” publicēti deviņi raksti, kuru pamatā ir ziņojumu materiāli, kas nolasīti 2017. gada 20. oktobrī Valmierā, Valmieras muzeja un Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta rīkotajā konferencē “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi”.

Visi raksti ir anonīmi recenzēti. Recenzenti: nozares speciālisti no Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta, Vēstures un filozofijas fakultātes, Filozofijas un socioloģijas institūta.

Krājumu izdod Valmieras pilsētas pašvaldības Valmieras muzejs sadarbībā ar Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūtu.

Krājuma sastādītāji: Ilze Boldāne-Zeļenkova un Alberts Rokpelnis

Zinātniskā redkolēģija: Dr. hist. Viktorija Bebre (atbildīgā redaktore), Dr. hist. Ilze Boldāne-Zeļenkova, Dr. hist. Rūdolfs Brūzis, Dr. hist. Ilgvars Butulis, Dr. hist. Anita Čerpinska, Dr. hist. Eva Eihmane, Dr. hist. Edvīns Evarts, Dr. art. Jānis Kudiņš, Dr. hist. Tālis Pumpuriņš

Izdots: 2018

PDF formātā pieejams šeit: Rakstu krājums III

 

InstagramYoutube

Mājas lapa šobrīd atrodas pārveides stadijā, dažas sadaļas tiek papildinātas

X
Scroll to Top