Informācija Valmieras muzeja apmeklētājiem!

Labdien, Valmieras muzeja apmeklētāji!

Saistībā ar valdības izsludināto ārkārtējo situāciju valstī Valmieras muzejā no 2020. gada 9. novembra līdz 6. decembrim:
– var notikt tikai individuāli apmeklējumi, izņemot vienas mājsaimniecības locekļiem;
– nenotiek muzejpedagoģiskie pasākumi;
– apmeklētāju darbs muzeja lasītavā tikai ar iepriekšējo pierakstu, tel. 64207636, e-pasts: [email protected];
– informācija par muzeja krājumu tiek nodrošināta rakstot e-pasts: [email protected] vai tel.64207635;
– metodiskā un konsultatīvā darbība tiek nodrošināta elektroniski, e-pasta adrese: [email protected];

Muzejs aicina iepazīties ar iedvesmojošiem mākslas un izzinošiem vēstures stāstiem individuālos apmeklētājus, sekojot līdzi darbinieku norādēm, ierobežojot un regulējot apmeklētāju skaitu un plūsmu.

Muzejā tiek nodrošināta apmeklētāju vienvirziena plūsma, un telpās atrodas ne vairāk kā 50% no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra. Vienam apmeklētājam ir paredzēti vismaz 10 m² no publiski pieejamās telpas.
Klātienes izglītojošā darba pārtraukšana un plānoto pasākumu atcelšana minētajā periodā ir daļa no drošības pasākumiem, saistībā ar Covid -19 izraisīto situāciju valstī. Aicinām apmeklētājus sekot līdzi aktuālajai informācijai muzeja mājas lapā, kā arī iepazīties ar muzeja virtuālajiem piedāvājumiem Valmieras muzeja mājas lapā un sociālo tīklu profilos.

InstagramYoutube

Mājas lapa šobrīd atrodas pārveides stadijā, dažas sadaļas tiek papildinātas

X
Scroll to Top