Citāda skola (01.09.2020. plkst. 12.00-15.00)

Citāda skola Valmieras muzejā katru gadu pirmajā skolas dienā atgādina, ka tieksme pēc zināšanām cilvēkiem bijusi vienmēr, bet ne vienmēr izglītība bijusi visiem pieejama.

Viduslaikos,  paralēli domskolām, kas radās pie baznīcām un kosteriem, sāka veidoties arī laicīgās skolas. Tomēr ilgus gadsimtus tās bija izredzēto pasākums, ko dārdzības dēļ varēja lielākoties atļauties tikai bagāto aristokrātu dēli. Domskolās akcents bija uz latīņu valodu un mākslu, un Latvijā pirmā Domskola Rīgā dibināta 1211.gadā. Bet pirmā laicīgā skola Latvijā arī radusies Rīgā 1353. gadā, gatavojot ierēdņus pilsētas pārvaldei. 12./13.gs laicīgajās skolās mācījās pamatā lasīt un rakstīt, tirgot preces, nedaudz loģiku, runas un sprediķu mākslu, aritmētiku, mūziku un astronomiju. Laicīgās skolās pieņēma arī meitenes, bet mācījās viņas reti, ja nu vienīgi klostera skolās, kurās vēl varēja apgūt arī zināšanas medicīnā.

Vēl vairāk kā 5 gadsimtus attieksme pret skolu un izglītību, pret mācību saturu bija pilnīgi atšķirīga, citāda kā mūsdienās.  “Citāda skola” nedaudz paver iespēju uzzināt par mācībām sendienās, iesaistoties izzinošās un dažādās radošās nodarbēs, kas balstītas muzejā uzkrāto kultūrvēsturisko vērtību stāstos.

Šogad iespēja iesaistīties 6 radošajās mācību stundās, kurās būs jāpielieto vizuālās mākslas, vēstures, matemātikas, latviešu valodas, loģikas un dabas mācības prasmes. Viena no senās apmācības stundām aizvedīs bruņinieku pasaulē, kad jau no mazotnes zēniem bija jāapgūst veiklība, jāattīsta fizisks spēks un kaujas māksla. Darbošanās notiks brīvā dabā, gan iekšpus Valmieras pils mūriem muzeja ēku pagalmos, gan ārpus mūra- muzeja garšaugu dārzā Gaujmalā. Uzsākot pirmās skolas dienas ceļojumu katrs dalībnieks saņems karti, kas aizvedīs no stundas uz stundu, un ievadīs ģeogrāfijas zinībās. Uzdevumos aicināti iesaistīties gan bērni, gan vecāki.

  1. Mākslas pasaule

Darbosies muzeja iekšpagalmā zem ozola.  Būs iespēja iepazīt un atpazīt  dažādus mākslas stilus. Savas radošās iemaņas varēs attīstīt veidojot dekoratīvus elementus no ģipša, kas ir viens no materiāliem, ko mākslas pasaule pazīst jau tūkstošiem gadu.

  1. Vēstures paslēpes

Varēs atjaunot iemaņas vai uzzināt nezināto pārbaudot savu veiklību burtu paslēpēs atminot senvārdus. Zinot vai minot varēs atrisināt uzdevumus par dažādiem seno priekšmetu nosaukumiem, kā arī uzzināt kā un kur tos lietoja.  Vēstures mīklas risināt varēs pie Valteru namiņa.

  1. Labirints

Pļaviņā starp starp muzeju un picēriju būs iespēja doties 2 dažādos labirintos, izmantojot loģiku un spēles vadītāja norādes.

  1. Bruņinieku skola

Bruņinieku skola būs nodarbība gan prātam, gan veiklībai. Tā notiks īstu bruņinieku vadībā pagalmā pie Valterkalniņa , iepazīstot ieročus un karavīra ikdienu. Būs iespēja fotografēties ar bruņinieku aprīkojumu.

  1. Slepenie raksti

Nodarbībā Slepenie raksti ar skolmeistara palīdzību, vai paša drosmi un iemaņām, varēs pārbaudīt lasītprasmi lasot vecā drukā, uzzināt, kas ir boksterēšana, kā arī minēt uzdevumus slepenajā rakstā.

  1. Garšu un smaržu noslēpumi

Muzeja garšaugu dārzā Gaujmalā būs jāizmanto sava vērība, oža un tauste, lai pagaršojot, pasmaržojot un  aplūkojot dobē,  atpazītu garšaugu dārzā paslēpušos augus un uzzinātu to pielietojumu.

14.gadsimta sākumā tikai 5% Eiropas iedzīvotāji esot pratuši lasīt. Mūsu bērni ir gudri,  lasītprasmes ceļu tie uzsāk jau pirmsskolas izglītības iestādēs. Skola, interešu izglītības iestādes, vecāki, sociālā un kultūrtelpa, katru dienu atnes kādu jaunu mācību. Arī muzejs uzsākoties jaunajam skolas gadam aicina vērt tā durvis ne tikai pirmajā mācību dienā, bet atrast te savu interesanto vēstures un mākslas stāstu. Atgādinām, ka visiem izglītības iestāžu audzēkņiem muzeja apmeklējums ir bezmaksas.

InstagramYoutube

Mājas lapa šobrīd atrodas pārveides stadijā, dažas sadaļas tiek papildinātas

X
Scroll to Top