Ekspressizstāde “Kā senā dziesmā” no cikla “Divpadsmit stāsti” (līdz 16.06.19.)

Turpinot aprakstu un mazo izstāžu sēriju veltītu Valmieras muzeja 60 gadu jubilejai, maija – jūnija tēma ir dziesmu, dzeju un albuma pantu jeb “atmiņu” klades. Tā ir viena no mazajām muzeja priekšmetu kolekcijām – tajā ir tikai nepilns pussimts krājuma vienību. Sešdesmit gadu laikā esam savākuši daudz vēstures liecību, tostarp arī ar roku rakstītas dažādas klades, burtnīcas, piezīmju grāmatiņas, kas atrodamas teju katrā mājā. Pagājušajā un aizpagājušajā gadsimtā dziesmu klades bija neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa, jo tajās tika pierakstīti ne tikai dziesmu vārdi, bet arī dažādi tā laika fakti un notikumi. Muzeja krājumā esošais materiāls ir daudzveidīgs, tā veidotāji pārstāv dažādus laika posmus, abus dzimumus, dažādus politiskos uzskatus, vecumu, nodarbošanos utt. Šie materiāli ir interesanti, jo ļoti personiski parāda klades vai burtnīcas īpašnieku emocionālo pasauli, pauž viņu ilgas, vēlmes un uzskatus. Taču šis materiāls no pētnieka prasa nopietnu iedziļināšanos, veltot laiku satura studijām.

Visbiežāk klades vai burtnīcas ir jaukta tipa – tajās viss ir vienkopus: albuma panti, dzeja, dzejnieku rakstītu dziesmu teksti, tautas dziesmas un ziņģes. Ļoti reti sastopami dziesmu un ziņģu melodiju nošu pieraksti. Melodiju vajadzēja noturēt pēc atmiņas. Muzeja krājumā ir klades, kas rakstītas dienējot cariskās Krievijas armijā 19.gadsimta beigās un Latvijas Republikas armijā 20.gadsimta 20. – 30.gados. Dziesmas un dzejas rakstītas studējot Rīgā universitātē un izsūtījumā Sibīrijā, mācoties pamatskolā un strādājot fabrikā. Dziesmas un dzeja reizēm pat rakstītas vienā kladē ar ēdienu receptēm.

InstagramYoutube

Mājas lapa šobrīd atrodas pārveides stadijā, dažas sadaļas tiek papildinātas

X
Scroll to Top