Paula Zariņa – Zēmane “Bezgalības apziņas” (līdz 22.06.19.)

“Bezgalības apziņas” apvieno gleznas no darbu sērijas “Apziņas” un “The Still Point of the Turning World/ Bangojošās pasaules miera punkts“.  Gleznu sērija “Apziņas” ir manis uztverto ainavu ilūzijas, maģiski brīži, kad savā acu priekšā uz sekundes tūkstošdaļu redzu ko ļoti skaidru, neaprakstāmu līdz mirklim, kad samirkšķinu acis un šī neizmērojamības, pilnības, pat laimes apjauta ir zudusi. Katrs triepiens ir kā neapzināts, bet mērķtiecīgs process, kas piepilda audeklus ar smalkām, pat brīžam nemanāmām piedzīvoto mirkļu rekonstrukcijām. Darbi “The Still Point of the Turning World” sērijai tapuši lasot čehu-franču rakstnieka Milana Kunderas (Milan Kundera, 1929) romānu “Nepanesamais esības vieglums” (1984), kurā tiek uzdots jautājums: “Taču vai smagums patiesi ir briesmīgs, bet vieglums brīnišķīgs? Vissmagākais slogs mūs nomāc, spiež pie zemes; mums ļimst kājas. Tomēr sieviete visu laikmetu mīlas dzejā ilgojas pēc vīrieša auguma. Tātad vissmagākais slogs vienlaikus ir arī dzīves visintensīvākā piepildījuma tēls. Jo smagāks ir slogs, jo mūsu dzīve tuvāka zemei, īstenāka un patiesāka.” Tiek risināti jautājumi par lielajiem pretstatiem – smags un viegls, tumšs un gaišs, miers un kustība. Šie darbi savā ziņā turpina “Apziņu” filozofiju, tikai savā formā tie kļuvuši daudz lakoniskāki. Tiek noārdīts viss liekais, nav ne pagātnes ne nākotnes, ne gala ne sākuma – ir tikai bezgalība esības sajūta, intuitīvi apjaušama skaidrība.

InstagramYoutube

Mājas lapa šobrīd atrodas pārveides stadijā, dažas sadaļas tiek papildinātas

X
Scroll to Top