Zinātniskā konference “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi IV” 23.11.18. pl. 9.00

Zinātniskā konference

“Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi IV”
2018. gada 23. novembris, Valmieras muzejs
Valmiera, Bruņinieku iela 3

9.00 – 9.30 Reģistrācija
9.30 – 9.45 Konferences atklāšana
9.45 – 10.00 Dr.hist. Kristīne Ante, “Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla” atbildīgā redaktore. Kā sagatavot kvalitatīvu zinātnisku publikāciju?

10.00 – 10.20 Dr.hist. Viktorija Bebre, Dr.hist. Rūdolfs Brūzis, LU LVI pētnieki. Valmieras arheoloģijai-80

10.20 – 10.30 Pārtraukums

 

1.  DARBA GRUPA

1. sesija
vada Dr.hist. Guntis Zemītis un Dr.hist. Edvīns Evarts
10.30 – 10.50 Ilze Grūbe. Vācbaltiešu nacionālās komitejas attiecības ar citiem politiskajiem spēkiem Latvijā 1918. – 1919. gadā

10.50 – 11.10 Aiga Bērziņa. Valmieras cietums Neatkarības kara laikā, 1919-1921

11.10 – 11.30 Kaspars Strods. “Japončika banda”: notiesāto personu sociālais portrets

11.30 – 11.45 Diskusija

11.45 – 12.05 Reinis Ratnieks. Nacionālo partizānu darbība Ziemeļrietumvidzemē (1944–1952)

12.05 – 12.25 Anna Norvele. Attieksme pret garīgi slimajiem vācu okupācijas laikā Latvijā, 1941 – 1945: Liepājas slimnīcas psihiatriskās un nervu nodaļas piemērs

12.25 – 12.45 Sergejs Kuzmins. Daugavpils rūpnīcas “Elektroinstruments” vēsture Latvijas Nacionālā arhīva Daugavpils zonālā valsts arhīva dokumentos (1949-1954)

12.45 – 13.00 Diskusija
13.00 – 14.00 Pusdienu pārtraukums

2. sesija
vada Dr.hist. Ilze Boldāne-Zeļenkova un Kristīne Beķere
14.00 – 14.20 Ivanda Bērziņa. Zemnieku sanāksmes (Bauerntagung), to mērķis, saturs un nozīme vācu kolonistu dzīvē

14.20 – 14.40 Ginta Ieva Bikše. Žurnālisti Spānijas pilsoņu karā: Latvijas kara korespondentu piemērs

14.40 – 15.00 Anete Eversone. Latvijas Tautas frontes Augstākās Padomes frakcijas darbība 1991. gada janvārī

15.00 – 15.10 Diskusija

15.10 – 15.30 Dāvis Beitlers. Dažas nostādnes un kolīzijas Latvijas vēstures pētniecībā trimdā

15.30 – 15.50 Alberts Rokpelnis. Alfrēds Vinters. Publiskas personas darbība kā piemērs vēstures pētniecībā

15.50 – 16.00 Diskusija

 

2.DARBA GRUPA

1. sesija
vada Dr.hist. Viktorija Bebre un Dr.hist. Eva Eihmane
10.30 – 10.50 Mārcis Kalniņš. Arheoloģiskā izpēte Avotiņu paleolīta apmetnē 2018. gadā

10.50 – 11.10 Baiba Jansone. Makašānu Salenieku kapulauks: apbedījumu veidi un hronoloģija

11.10 – 11.30 Liene Rokpelne. Valmieras vēsture viduslaiku dokumentos

11.30 – 11.45 Diskusija

11.45 – 12.05 Artūrs Lapiņš. Arhitektoniskā izpēte objektu būvvēstures izziņas procesā

12.05 – 12.25 Vineta Vintere. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība – vai pretruna?

12.25 – 12.45 Māra Ādiņa. Tēlniecības kvadriennāles Latvijā

12.45 – 13.00 Diskusija
13.00 – 14.00 Pusdienu pārtraukums

2. sesija
vada Dr.hist. Anita Čerpinska un Dr.hist. Kristīne Ante
14.00 – 14.20 Jorens Plūksnis. Krogu sociālā nozīme Vidzemes un Kurzemes guberņās 19. gadsimtā: skatuves mākslas piemērs

14.20 – 14.40 Guntis Vāveris. Kopējais un atšķirīgais atturības biedrību darbībā starp latviešiem un igauņiem Vidzemes guberņā (1889-1914)

14.40 – 15.00 Anna Pūtele. Kārļa Baltgaiļa (1893–1979) loma strēlnieku ikonogrāfijas attīstībā neatkarīgās Latvijas un padomju perioda mākslā

15.00 – 15.20 Ilze Zeltiņa. Kultūras koncepti gleznotāja Voldemāra Irbes brošūrās (1924-1929)

15.20 – 15.40 Diskusija

16.00 – 17.00 Konferences noslēguma diskusija un neformālas sarunas

 

Ieeja bez maksas

InstagramYoutube

Mājas lapa šobrīd atrodas pārveides stadijā, dažas sadaļas tiek papildinātas

X
Scroll to Top