Eiropas kultūras mantojuma dienas 14.09.18 pl.19.00

Valmieras vēsturiskajā senpilsētā jau vairākus gadsimtus apvienotas galvenās pilsētas funkcijas. Pārvaldes funkcija, kas savulaik koncentrējās ordeņa pilī,  ar laiku pārvietojās uz pilsētas laukumu noslēdzošo rātsnamu. Ideoloģiskās funkcijas nesēja bija un ir Sv.Sīmaņa baznīca. Līdz pagājuša gadsimta 30 gadiem, tur esošais tirgus laukums nodrošināja tirdzniecības funkciju, bet amatniecība un dzīvojamā funkcija lokalizējās vecpilsētas kvartālu apbūvē. Arī šodien praktiski visas šīs funkcijas ir pārstāvētas, tikai citās proporcijās un atšķirīgās vietās, tādējādi radot paaudžu vēsturisko pārmantojamības ideju.

Mainoties gadsimtiem, mainījusies apbūve, arhitektūra un dizaina elementi, bet Livonijas ordeņa pils drupas, viduslaiku nocietinājumi, Sv.Sīmaņa evaņģēliski luteriskā baznīca, arī šodien ir senpilsētas būtiskas komponentes, kas liecina par viduslaiku pilsētas telpisko un semantisko organizāciju.

Muzeja pasākumā “Mūsdienu arhitektūra un dizains vēsturiskā pilsētvidē” būs iespēja ielūkoties pils kultūrvides telpā, izsekojot tam, kā mainījušies skatu punkti,  100 gadus garā laika nogrieznī. Apmeklētājiem ļausim ielūkoties arī nākotnē, projekta “Kultūra, vēsture un arhitektūra Gaujas un laiku lokos” ietvaros, Valmieras mūra pils ZR korpusa konservācijas laikā, plānota jauna objekta – Valmieras pils kultūrvides centra ēkas celtniecība, kas pils teritorijā ienesīs mūsdienu arhitektūras kvalitātes.

Arhitektoniskie un telpiskie simboli viduslaiku Livonijas kontekstā, saglabājot nozīmību līdz mūsdienām, joprojām vēstures pētniekiem atklāj jaunus stāstus. Interesentus informēsim par arheoloģisko, lietisko un dokumentāro materiālu pētniecību un vairākiem jaunumiem. Bet pasākuma noslēgumā būs iespēja redzēt Valmieras muzeja vēsturisko tērpu kolekciju, tērpu izrādē “Viduslaiku pilsētas glezna”.

InstagramYoutube

Mājas lapa šobrīd atrodas pārveides stadijā, dažas sadaļas tiek papildinātas

X
Scroll to Top