Starptautiskās konferences “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi V” referātu tēzes

Titulattēls

2019.gadā jau piekto gadu pēc kārtas LU Latvijas vēstures institūts un Valmieras muzejs rīkoja pasākumu “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi”, kas adresēts topošajiem vēstures pētniekiem un humanitārās un mākslas zinātņu nozares studentiem, kuru starpdisciplinārie pētījumi ietver vēsturi. Pasākums norisinājās VPP Valsts pētījumu programmas “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projekta “Indivīda, sabiedrības un valsts mijiedarbība kopējā Latvijas vēstures procesā: vērtību konflikti un kopīgu vērtību veidošanās vēsturiskos lūzumu punktos” ietvaros kā zināšanu pārnesi nodrošinoša aktivitāte, kas tuvina zinātniekus un studentus. “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi V” pieteikti 22 referāti. Autori pārstāv Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas Mākslas akadēmiju. Lasījumiem pieteikto ziņojumu hronoloģiskais un tematiskais diapazons ir ļoti plašs: no bronzas laikmeta keramikas analīzes līdz pārdomām par 21. gs. vēstures historiogrāfiju. Pasākuma ietvaros referenti pieslīpē prasmes uzstāties, argumentēt un aizstāvēt sava pētījuma rezultātus. Referāti, pārstrādāti zinātniskos rakstos, būs publicēti anonīmi recenzētā rakstu krājumā.

Krājuma sastādītāja: Ilze Boldāne-Zeļenkova

Izdots: 2019

PDF formātā pieejams šeit: Konferneces referātu tēzes V

 

 

InstagramYoutube

Mājas lapa šobrīd atrodas pārveides stadijā, dažas sadaļas tiek papildinātas

X
Scroll to Top