Starptautiskās konferences “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi IX” referātu tēzes

Titulattēls

Starptautisko konferenci “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi IX” rīko Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts un Valmieras muzejs, sadarbībā ar Vītauta Dižā Universitāti Kauņā, Lietuvas Vēstures institūtu un Tartu universitātes Vēstures un arheoloģijas institūtu. Starpdisciplinārā konference norisinājās devīto gadu, piesaistot 32 jaunos pētniekus, kuri aplūkoja dažādus vēstures aspektus no aizvēstures līdz mūsdienām. Referātu autori pārstāv Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti, Latvijas Mākslas akadēmiju, Eksas-Marseļas universitāti, Tallinas Universitāti, Viļņas Universitāti, Zagrebas Universitāti un dažādas atmiņu institūcijas, un valsts iestādes. Tēžu krājums sagatavots LU Bāzes un snieguma finansējuma projekta “Letonika, diaspora un starpkultūru komunikācija” apakšprojekta “Latvijas teritorija kā dažādu kultūrtelpu, reliģiju, politisko, sociālo un ekonomisko interešu saskarsmes zona no aizvēstures līdz mūsdienām” (Nr. ZD2015/AZ85) ietvaros.

Krājuma sastādītāja: Ginta Ieva Bikše

Izdots: 2023

PDF formātā pieejams šeit: Konferences referātu tēzes IX

 

 

InstagramYoutube

Mājas lapa šobrīd atrodas pārveides stadijā, dažas sadaļas tiek papildinātas

X
Scroll to Top