Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VIII / 2022

Vāks

Izdevumā “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VIII” publicēti 19 raksti, kuru pamatā ir 2022. gada 24. un 25. novembrī Latvijas Universitātes (LU) Latvijas vēstures institūta un Valmieras muzeja sadarbībā ar Vītauta Dižā Universitāti Kauņā, Lietuvas Vēstures institūtu un Tartu Universitātes Vēstures un arheoloģijas institūtu klātienē un interneta vidē rīkotajā konferencē “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VIII” nolasītie referāti.

Visi raksti ir anonīmi recenzēti. Recenzenti: nozares speciālisti no LU Latvijas vēstures institūta, Vēstures un filozofijas fakultātes, Filozofijas un socioloģijas institūta, Humanitāro zinātņu fakultātes, Literatūras, folkloras un mākslas institūta, Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas Okupācijas muzeja, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Mākslas akadēmijas, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas un citi neatkarīgie eksperti.

Krājumu izdod LU Latvijas vēstures institūts sadarbībā ar Valmieras muzeju. Tā sastādīšanu finansē LU Latvijas vēstures institūta bāzes finansējuma projekts Nr. ZD2015/AZ85 “Latvijas teritorija kā dažādu kultūrtelpu, reliģiju, politisko, sociālo un ekonomisko interešu saskarsmes zona no aizvēstures līdz mūsdienām”, bet izdošanu – LU projekts Nr. ZDA 2023/6 “Rakstu krājuma “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VIII” izdošana” un Valmieras muzejs.

Krājuma sastādītāji: Ginta Ieva Bikše, Alberts Rokpelnis

Zinātniskā redkolēģija: PhD Kristīne Beķere, LU Latvijas vēstures institūts; Mg. hist., PhD cand. Ginta Ieva Bikše, LU Latvijas vēstures institūts; Dr. hist. Ilze Boldāne-Zeļenkova, LU Latvijas vēstures institūts; Dr. hist. Anita Čerpinska, Latvijas Nacionālais arhīvs; Dr. hist. Eva Eihmane, LU Latvijas vēstures institūts; PhD Mati Laur, University of Tartu; PhD Laurynas Kurila, Lithuanian Institute of History; Dr. hist. Uldis Neiburgs, LU Latvijas vēstures institūts; PhD Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė, Vytautas Magnus University; Mg. hist. Alberts Rokpelnis, Valmieras muzejs; Dr. hist. Gvido Straube, LU Latvijas vēstures institūts; Dr. hist. Guntis Zemītis, LU Latvijas vēstures institūts.

Izdots: 2023

PDF formātā pieejams šeit: Rakstu krājums VIII

InstagramYoutube

Mājas lapa šobrīd atrodas pārveides stadijā, dažas sadaļas tiek papildinātas

X
Scroll to Top