Atskats uz puzuru darināšanas meistarklasēm

2023. gada 9. decembrī Valmieras muzeja Izstāžu namā norisinājās puzuru darināšanas meistarklases ar puzuru meistarēm Ausmu Spalviņu, Aiju Brikmani un Ingu Geduševu un tradīciju izzināšana ar Gunu Medni, kopā pulcējot vairāk nekā 50 interesentu.

Meistarklases ievadīja stāstījums par puzuru darināšanu, sākot no izmantojamiem materiāliem un to ieguvi, beidzot ar apstrādi un darināšanu, kā arī par puzuru tradicionālo lomu senatnē – to nozīmi un pielietojumu dažādos godos, puzuru universālo ģeometriju un simbolisko nozīmi. Pēc teorētiskās daļas dalībnieki meistaru vadībā darināja tradicionālos puzurus, kā arī apguva mazāk zināmu latviešu tradicionālo dekoru darināšanu, no salmiem veidojot ķistus un dažādas figūriņas, piemēram, putna, zirga, meitas un puiša atveidu. Par pasākuma īpašo atmosfēru parūpējās mūzikas terapeite Baiba Vanaga kopā ar domubiedriem.

 

Kopš 2021. gada puzuri un to darināšana ir iekļauta Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Mūsdienās puzuru darināšanas prasme un tradīcija saglabājusies, pateicoties tautas lietišķās mākslas studijām, taču senāk zināšanas tika nodotas ģimenēs – no paaudzes paaudzē. Puzuri bija neatņemama rota daudzos godos, un to darināšana bija būtiska sadzīves daļa.

 

Meistarklases norisinājās ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

vkkf logo

 

InstagramYoutube

Mājas lapa šobrīd atrodas pārveides stadijā, dažas sadaļas tiek papildinātas

X
Scroll to Top