Starptautiskās konferences “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VIII” referātu tēzes

Titulattēls

Starptautisko konferenci “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VIII” rīko Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts un Valmieras muzejs, sadarbībā ar Vītauta Dižā Universitāti Kauņā, Lietuvas Vēstures institūtu un Tartu universitātes Vēstures un arheoloģijas institūtu. Konferencē jau astoto gadu piedalās jaunie pētnieki, kuru interešu loks aptver ar vēsturi saistītas tēmas visplašākajos kontekstos. “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VIII” pieteikti 35 referāti, kuri aplūko dažādus vēstures aspektus no aizvēstures līdz mūsdienām. Referātu autori pārstāv Latvijas Universitāti, Tartu Universitāti, Vītauta Dižā Universitāti, Daugavpils Universitāti, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, Klaipēdas Universitāti, Viļņas Universitāti, Tallinas Universitāti. Tēžu krājums sagatavots LU Bāzes un snieguma finansējuma projekta “Letonika, diaspora un starpkultūru komunikācija” apakšprojekta “Latvijas teritorija kā dažādu kultūrtelpu, reliģiju, politisko, sociālo un ekonomisko interešu saskarsmes zona no aizvēstures līdz mūsdienām” (Nr. AAP2016/B060) ietvaros.

Krājuma sastādītāja: Ginta Ieva Bikše

Izdots: 2022

PDF formātā pieejams šeit: Konferences referātu tēzes 2022

 

 

InstagramYoutube

Mājas lapa šobrīd atrodas pārveides stadijā, dažas sadaļas tiek papildinātas

X
Scroll to Top