Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VII / 2021

Vāks

Izdevumā publicēto 19 rakstu pamatā ir referāti, kas nolasīti konferencē “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VII”, kuru 2021. gada 12. un 13. novembrī interneta vidē rīkoja LU Latvijas vēstures institūts un Valmieras muzejs sadarbībā ar Vītauta Dižā Universitāti Kauņā, Lietuvas Vēstures institūtu un Tartu Universitātes Vēstures un arheoloģijas institūtu. Izdevumā apkopoto rakstu pētniecības tēmas ir saistītas ar vēsturi visplašākajos kontekstos (sabiedrība, politika, kultūra, etnogrāfija u.c.), sākot no arheoloģijas un aizvēstures, viduslaiku vēstures, Jauniem laikiem un beidzot ar 20., 21. gadsimta vēsturi.

Visi raksti ir anonīmi recenzēti. Recenzenti: nozares speciālisti no LU Latvijas vēstures institūta, Vēstures un filozofijas fakultātes, Filozofijas un socioloģijas institūta, Literatūras, folkloras un mākslas institūta, Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas Kara muzeja, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja.

Krājuma sagatavošanu un izdošanu finansē Izglītības un zinātnes ministrijas finansētā valsts pētījumu programma “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai”, projekts “Indivīda, sabiedrības un valsts mijiedarbība kopējā Latvijas vēstures procesā: vērtību konflikti un kopīgu vērtību veidošanās vēsturiskos lūzumu punktos”, projekta Nr. VPP-IZM-2018/1-0018.

Krājuma sastādītāji: Ginta Ieva Bikše, Alberts Rokpelnis

Zinātniskā redkolēģija: PhD Kristīne Beķere, LU Latvijas vēstures institūts; Mg. hist., PhD Cand. Ginta Ieva Bikše, LU Latvijas vēstures institūts; Dr. hist. Ilze Boldāne-Zeļenkova, LU Latvijas vēstures institūts; Dr. hist. Anita Čerpinska, Latvijas Nacionālais arhīvs; Dr. hist. Eva Eihmane, LU Latvijas vēstures institūts; PhD Mati Laur, University of Tartu; PhD Laurynas Kurila, Lithuanian Institute of History; Dr. hist. Uldis Neiburgs, LU Latvijas vēstures institūts; PhD Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė, Vytautas Magnus University; Mg. hist. Alberts Rokpelnis, Valmieras muzejs; Dr. hist. Gvido Straube, LU Latvijas vēstures institūts; Dr. hist. Guntis Zemītis, LU Latvijas vēstures institūts

Izdots: 2022

PDF formātā pieejams šeit: Rakstu krājums VII

 

InstagramYoutube

Mājas lapa šobrīd atrodas pārveides stadijā, dažas sadaļas tiek papildinātas

X
Scroll to Top