• Latviešu valoda
 • English
 • Deutsch
 • Русский
 • Eesti
 • Tatjanas Bergas grāmatas “Valmieras vecpilsētas arheoloģija” atvēršana 04.10.18. pl. 16.30

  Būsiet laipni gaidīti Tatjanas Bergas grāmatas “Valmieras vecpilsētas arheoloģija” atvēršanā.
  4. oktobrī plkst. 16.30 Valmieras muzeja Izstāžu namā, Bruņinieku ielā 3.

  ……

  Ievads

  Valmieras vārds arheologiem līdz šim bija saistīts galvenokārt ar Valmieras
  ordeņa pils pētījumiem. 20. gs. sākumā visa uzmanība bija pievērsta Beverīnas
  meklējumiem pils vietā. Par pašu vecpilsētu interese nebija liela. Daudzu postījumu
  rezultātā, karos un ugunsgrēkos, kā arī pēdējo gadsimtu celtniecības darbos senā
  Valmiera pazuda zem zemes. Sadega arī pilsētas arhīvs. Rakstīto avotu trūkums
  ilgstoši neļāva rekonstruēt Valmieras vēstures senākos laikus. Pašreiz grūti iztēloties,
  kā izskatījās pilsēta pirms 300‒600 gadiem. No viduslaikiem virs zemes
  saglabājušās tikai Sv. Sīmaņa baznīca un Livonijas ordeņa pilsdrupas. Līdz šim
  valmieriešiem nebija zināms, cik liela bija vecpilsēta, kāda tā izskatījās, kādas bija
  dzīvojamās mājas, ar ko iedzīvotāji nodarbojās, kādi amati pastāvēja, kāds bija
  pilsētnieku uzturs, trauki utt. Tikai pateicoties nesen veiktajiem arheoloģiskajiem
  izrakumiem, pilsētas vēsture kļuva daudz skaidrāka. Šobrīd izpētīta tikai
  piektā daļa no visas vecpilsētas teritorijas. Kaut arī daži objekti – bastioni un
  daļa Sv. Sīmaņa kapsētas – bija pētīti jau iepriekš, tomēr nozīmīgākos atklājumus
  vecpilsētā deva 2005.–2008. gada izrakumi. Tieši tad par pilsētu tika uzzināts
  daudz jauna: atsegti aizsargmūru pamati, Rīgas vārti, vairākas dzīvojamās ēkas,
  starp tām nodegusī koka ēka, amatnieka darbnīca un pat bruģēta iela ar dzīvojamo
  māju pamatiem. Atrastās senlietas deva iespēju spriest par pilsētnieku materiālo
  kultūru no 13. līdz pat 17. gadsimtam. Iegūtais arheoloģiskā materiāla apjoms bija
  pietiekams, lai pirmo reizi daļēji restaurētu vecpilsētas vēsturi.
  Valmiera ir viena no tām Latvijas pilsētām, kas izveidojās Livonijas laikā.
  Visām tā laika pilsētām ir daudz kopēju iezīmju. Un tomēr, tāpat kā pasaulē nav un
  nevar būt vienādu cilvēku, nav un nevar būt arī vienādu pilsētu. Valmierai piemīt
  sava neatkārtojama individualitāte, savas īpatnības, arī savs šarms. Tās vēsturē
  bija savi attīstības un stagnācijas periodi. Izrakumos iegūtie dati bija jāsaliek no
  atsevišķām detaļām kā mozaīka. Veicot izrakumus un rakstot vecpilsētas vēsturi,
  pētnieks nevar būt vienaldzīgs. Man palaimējās jau pirmajā darba gadā Valmierā
  iepazīties un strādāt kopā ar izcilu valmierieti “vēsturnieku un Kārlienas lordu”
  Laimoni Liepnieku. Talantīgs un zinošs cilvēks, Valmieras patriots, viņš lieliski
  izjuta pilsētas garu. Savu patriotismu un mīlestību viņš nodeva arī tiem, kam palaimējās
  strādāt viņam blakus. Arheoloģiskā materiāla skaidrojums ir atkarīgs
  no pētnieka zināšanām un pieredzes, no tā, kā viņš saprot un izjūt pilsētas
  vēsturi. Tāpēc centos sniegt maksimāli precīzus atsegto objektu aprakstus, lai ar
  tiem varētu strādāt nākamie pētnieki un, iespējams, dot savu pilsētas vēstures
  interpretāciju. Izrakumos atsegtie vecpilsētas objekti – daļa no Rīgas vārtiem,
  rietumu aizsargmūra posms ar šaujamlūku un visvecāko bruģēto ielu – tika restaurēti
  un iekonservēti, atstājot tos virs zemes. Tādā veidā vecpilsētas rietumu
  robeža ir iezīmēta pilsētvidē un ir visiem redzama.
  Grāmata domāta arheologiem un viduslaiku vēsturniekiem, skolotājiem
  un studentiem, bet galvenokārt tā ir veltīta Valmierai un valmieriešiem.
  Es pateicos visiem, kas palīdzēja man grāmatas tapšanā: gan kolēģiem
  Viktorijai Bebrei, Rūdolfam Brūzim, Jānim Ciglim, Tālim Pumpuriņam, Ilzei
  Reinfeldei, Jānim Tereško un citiem, gan visiem fotogrāfiem un zīmētājiem.
  Darba izdošanu finansiāli atbalstīja Valsts kultūrkapitāla fonds un Valmieras pilsētas pašvaldība.

  …..