• Latviešu valoda
 • English
 • Deutsch
 • Русский
 • Eesti
 • Izglītojošās programmas

  “Kas ir tavs dārgums?”

  Programmas mērķis ir sniegt informāciju par mūsu valsts veidošanās procesiem un tās priekšnoteikumiem, kā arī veicināt izpratni par valsts uzbūves struktūru, iekšējiem un ārējiem darbības principiem. Viens no programmas uzdevumiem ir radīt skolēnos mīlestību un lepnumu pret savu valsti. Programmā ietvertie jautājumi un saruna palīdz paplašināt skolēnu zināšanas par Valmieru 100 gados, izprast notikumu gaitu, to cēloņus un sekas. Vēstures avotu klāsts, stāstījums rosina iejusties un izprast laikmeta notikumus, aktualitātes un vērtības. Programma saistīta ar izstādi „Prezidenta spēles. Valmiera 100 gados.” un tiek piemērotām dažādām mērķauditorijām.

  “Kas muzejam vēderā?”

  Interesenti tiek iepazīstināti ar muzeju struktūru, to funkcijām un norisēm, kā arī ar muzeju un krājuma nozīmi vēstures veidošanā. Nodarbība ietver:

  1.variants – Programmas ietvaros izzina, kas notiek Valmieras muzejā – kopīgi tiek meklētas atbildes uz dažādiem ar muzeju saistītiem jautājumiem – kas ir muzejs, kas ir muzeja eksponāts, kas ir muzeja krājums, kas to veido u.c. Interaktīvā veidā skolēniem tiek dota iespēja iejusties krājuma speciālista lomā, uzzinot, kas jādara, pieņemot krājumā kādu no dotajiem priekšmetiem. Mērķauditorija – visa vecuma interesenti.

  2.variants – Skolēni gida pavadībā iepazīstas ar Valmieras muzeja teritoriju – muzeja ēkām un tur notiekošo, kā arī gids sniedz aktuālāko informāciju, kas nepieciešama tālākai darbībai programmas ietvaros. Tālāk seko darbs komandās – tiek izsniegtas darba lapas un pēc noteiktām norādēm, fotogrāfiju fragmentiem, teorētiski un praktiski, apsekojot Valmieras muzeja teritoriju, jāatrod un jāpieraksta pareizais atbilžu variants. Mērķauditorija – visa vecuma interesenti.

  „Arheologa stāsts”

  Programmas norise ietver gan teorētisko, gan praktisko daļu. Teorētiskajā daļā skolēni, klausoties muzeja vēsturnieka stāstījumu par to, kas ir vēsture, kas to pēta un izzinot vēstures sākumposmus, tiek iepazīstināti ar muzeja patstāvīgās ekspozīcijas 1. daļu „Teic man Gauja Valmieras stāstu”. Savukārt programmas praktiskajā daļā skolēni vispirms digitālā veidā tiek iepazīstināti ar arheologu darbu un viņa radošo komandu, uzzinot, kā viņi strādā, ko viņi atrod, kur pēc tam nonāk atrastie priekšmeti u.tml. Stilizētā arheologa kastē katrs skolēns atrod kādu no arheoloģijas priekšmetiem – tie tiek pētīti, analizēti, mērīti un aprakstīti, līdzīgi kā to dara īsti arheologi. Veidojot stāstus par atrasto priekšmetu vēsturi. Mērķauditorija – 6. klases skolēni un interesenti, kas sāk mācīties vēstures pamatus.

  „Gaismas ceļš”

  Sveču liešanas prasmi var apgūt katrs. Programmā piedāvājam skolēniem vissenāko sveču darināšanas veidu – katram pašam uzaudzēt savu sveci. Tāpat arī kopīgi pārbaudām, vai senču zināšanas par skalu un sveču gatavošanu ir vērā ņemamas. Skolēni izzinot un iesaistoties diskusijās, iepazīstas ar dažādiem apgaismes līdzekļiem un to pielietošanu agrāk. Kopīgi tiek minētas mīklas, ticējumi, kā arī pārrunāti uguns drošības noteikumi. Mērķauditorija – visa vecuma interesenti.

  „Senā skola”

  Kādas bija skolas Latvijas laukos 20. gadsimta pirmajā pusē? Ar ko tās atšķiras no mūsdienu izglītības iestādēm? Programmā skolēni ne tikai uzzina atbildes uz šiem jautājumiem, bet viņiem arī tiek dota iespēja iejusties senās skolas dzīvē, mācības izbaudot sveču gaismā. Ar skolmeistara palīdzību skolēni mācās boksterēt pēc vecās drukas, rēķināt seno svaru un mēru sistēmā, pēc glītrakstīšanas pamatprasībām glīti rakstīt ar tinti un spalvu burtnīcas lapā vai vēl senākā burtnīcā – uz mazas koka tāfelītes. Palaidnīgākiem skolēniem var sanākt patupēt uz zirņiem. Mērķauditorija – visa vecuma interesenti.

  „Maizes ceļš”

  Vai atminēsiet mīklu: „Vienā rudenī zemē sviež, otrā mutē bāž”? Interesanti, kā no maza graudiņa izaug lielas, dzeltenas vārpas un no tām iznāk garda jo garda maizīte, kuru ēdam pat bez aizdara, piedzerot klāt piparmētru tēju. Tā tas notiek pie mums muzejā pēc tam, kad esam izdzīvojuši visu garo maizes tapšanas ceļu no zemes aršanas, grauda sēšanas līdz kukulīša samīļošanai, pirms likt to galdā.

  Bet stāsts ir par tiem laikiem, kad zvēri un cilvēki runājuši vienā valodā, darba rīki, kā arī citi priekšmeti izskatījušies pavisam citādāk nekā tagad. Mums visiem kopīgi būs jāiemācās strādāt ar tiem gan nopietni, gan dziedot, gan ejot rotaļās. „Paša pelnīta maize salda” – tā mēs nopriecājamies, kad garais ceļš būs nostaigāts un varēsim sēsties pie galda un baudīt, ko paši esam sastrādājuši. Mērķauditorija – pirmsskola (5-6 g.v.) 1.- 4. klašu skolēni.

  „Piena ceļš”

  No seniem laikiem piens un maize nemainīgi ieņēmuši īpašu vietu cilvēku uzturā. Programmas mērķis ir iepazīstināt bērnus ar senajām lopkopības un piena pārstrādes tradīcijām. Interaktīvā veidā kopīgi izdzīvosim ceļu no teliņa piedzimšanas brīža līdz pat sviesta baudīšanai. Pie mums skolēni paši varēs sakult sviestu, pagaršot īstas paniņas un uzzināt, kas jādara, lai meitām būtu baltāka mute. Mērķauditorija – pirmsskola (5-6 g.v.) 1. klašu skolēni.

  „Gadskārtu godi”

  Skolēni nostiprina zināšanas par saulgriežiem un gadskārtām latviešu tautas tradīcijās, par senču dzīvi gada ritumā, ar to saistītajiem daudzveidīgajiem ticējumiem un paražām, par tradīciju lomu iepriekšējās pieredzes pārmantošanā no paaudzes uz paaudzi. Programma „Gadskārtu godi” popularizē latviešu gadskārtu svinēšanas tradīcijas. Saules kalendārais gads tiek dalīts gadalaikos. Par dalījuma punktiem ņemti četri saules grieži – Lieldienas, Jāņi, Miķeļi, Ziemassvētki. Pa vidu galvenajiem griežiem ir Meteņi, Ūsiņi, Jēkabi un Mārtiņi. Tātad gads dalīts astoņās daļās. Lai svinētu šos godus, tiem noteikti ir pareizi jāsagatavojas. Programmas tiek piedāvātas divos variantos:

  • Radošās darbnīcas – masku darināšana, puzuru un eglīšu rotājumu gatavošana utt.
  • Āra pasākums- rituāla ugunskura kurināšana, zīlēšana, raganu mēļu siešana utt.

  Laiks tiek pavadīts aktīvi, apgūstot tradīcijas, izzinot ticējumus un ieražas, spēlējot rotaļas. Mērķauditorija – visa vecuma interesenti.

  „Ģimeņu godi”

  Programmā skolēniem tiek nostiprinātas zināšanas par mūža godiem – kristībām, vedībām, bedībām. Viens no ticējumiem saka: „ Ja meita ilgi neslauka galdu, tad tai nāk puņķaini precinieki”. Ko darīja, lai tā nenotiek, cik lielam jābūt pielocītam pūram, kā puisis izpirka to un kā notika jaunu ļaužu sagatavošanās rituāli precībām? Piedāvājam to izbaudīt skolēniem pašiem, radošā veidā izspēlējot ar visgreznākajām tradīcijām un rituāliem bagātākos godus – senlatviešu kāzas jeb vedības. Mērķauditorija – 8.-12.klašu skolēni un citi interesenti.

  „Senie mūzikas instrumenti”

  Vai zini kas ir „klabata” un „tarkšķis” un vai zini, kā tie skan? Programmas laikā skolēni gūst intelektuālas darbības pieredzi, mācoties patstāvīgi un kritiski domāt, iepazīstot saikni ar mūziku dažādos laikmetos. Skolēni tiek iepazīstināti ar dažādiem seniem skaņu rīkiem, mācoties atpazīt tos pēc skaņas un izskata. Programmas praktiskā muzicēšanas daļa ir piepildīta ar dažādu skaņu rīku spēlēšanu, veidojot kopēju orķestri. Mērķauditorija – 8.-12.klašu skolēni un citi interesenti.

  „Katram savs krekls”

  Auduma apgleznošana ir aizraujoša un interesanta nodarbošanās, jo tā ļauj skolēnam ar savu individuālo pieeju un fantāziju būt oriģinālam, izjūtot krāsu un darbošanās prieku. Muzeja mākslinieces vadībā skolēniem tiek dota iespēja padarīt košāku izskatu savam līdzpaņemtajam krekliņam, to pašiem apgleznojot. Skolēni strādā ar auduma apgleznošanai paredzētiem tekstilmateriāliem. Mērķauditorija- visa vecuma interesenti.

  „Es pazīstu savu valsti”

  Programma orientēta gan uz pagātnes izzināšanu, gan arī uz vēstures sasaisti ar 20. gadsimta notikumiem un patriotisko audzināšanu. Programmas mērķis ir sniegt informāciju par mūsu valsts veidošanās procesiem un tās priekšnoteikumiem, kā arī veicināt izpratni par valsts uzbūves struktūru, iekšējiem un ārējiem darbības principiem. Viens no programmas uzdevumiem ir radīt skolēnos mīlestību un lepnumu pret savu valsti. Programmas ievaddaļā skolēni aktīvi iesaistās diskusijās un atbild uz jautājumiem. Savukārt par padarīto darbu (par pareizi atbildētiem jautājumiem) tiek maksāta alga, kas ir valsts budžeta sastāvdaļa. Tālāk tiek izveidots Ministru Kabinets un ievēlēts valsts prezidents. Jaunizveidotajai valdībai darba kārtībā tikai viens jautājums – valsts budžeta apstiprināšana.  Nāc un piedalies! Kopā izzināsim Latvijas valsts vēsturi un politiku! Mērķauditorija- visa vecuma interesenti.

  „Bruņinieku skola”

  Viduslaiku vēsture sevī slēpj daudzus noslēpumus, dzīves uztveri, kuru mūsdienu cilvēkam reizēm ir grūti izprast. Programmas laikā, aktīvi līdzdarbojoties, skolēniem ir iespēja kaut neilgu laiku nokļūt viduslaiku pasaulē, uzzināt par sabiedrības kārtām un iezīmēm, ikdienu, galvenajām dzīves telpām. Uzzināt, kā cēlies teiciens “Klusēšana – piekrišana”. Piedalīties bruņinieku turnīrā. Papildināt vai atjaunot savas zināšanas par viduslaiku vēsturi, kuras apgūtas skolā. Mērķauditorija- 7.-12.klašu skolēni un citi interesenti.

  „Rūda piparkūkas”

  Ziemassvētki smaržo un garšo pēc piparkūkām. Bet kas tām iekšā? To pastāstīs Rūdis un palīdzēs katram uzcept savu īpašo svētku piparkūku. Mērķauditorija – visa vecuma interesenti.

  „Garšaugu un ārstniecības augu programma”

  Interesenti tiek iepazīstināti ar ārstniecības un garšaugu dārzu, tajā esošo augu izmantošanu ēdienu gatavošanā. Nogaršo augus svaigā veidā vai tējās, kā arī salīdzina augu garšu nianses izvilkumos taukvielās. Interesentiem tiek sniegta informācija par garšaugu ietekmi uz cilvēku veselību. Mērķauditorija- pieaugušie.

  „Es meitiņa kā puķīte”

  Interesenti programmas laikā var uzzināt noderīgus padomus un sievišķīgas viltības, izejot pie vīra. Zāļu tēja, maize un sāls. Latviskās tradīcijas nopietni un ar jokiem. Mērķauditorija- pieaugušie.

  Ceļvedis skolotājiem

  2018./2019. m.g.. Ceļvedis ļaus labāk orientēties muzeja piedāvājumā. Pieejams šeit: Celvedis