• Latviešu valoda
 • English
 • Deutsch
 • Русский
 • Eesti
 • Ceļojošās izstādes

   

  “Latviskais pasaules skats. Patība. Raksts. Zīmes” – 11 planšetes. Mākslinieks Valdis Celms. “Ģeometriskā raksta (ornamenta) zīmes, lai arī ir rotājošas un liecina par izcilu amata meistarību, nav tikai estētiski vērtējamas. Šīs zīmes ir mītiski tēlaina pasaules redzējuma simboli. Tās ir abstraktas ģeometriskas uzbūves (struktūras) un tēli, kas noteiktā simboliska pieraksta veidā stāsta par pasauli, par cilvēciskās apziņas un Dieva laistās pasaules vienotību. Tās ir mūsu dzīvesziņas un patības zīmes. Tās mūs stiprina un sargā.” – Valdis Celms

  „Mūsu Jānis Daliņš” – 10 planšetes. Par novadnieku, Latvijas pirmo olimpieti, izcilo soļotāju Jāni Daliņu. Papildus lektora stāsts ar slīdrādi.

  „Mēs bijām, esam, paliksim” – 15 planšetes.  Par staļiniskā režīmā cietušajiem Latvijas  pilsoņiem, viņu moku ceļiem. Papildus lektora stāsts ar slīdrādi.

  „Valmieras novads Brīvības cīņās” – 18 planšetes. Veltījums valmieriešiem  un skolnieku rotas varonīgajām gaitām cīnoties par Latvijas neatkarību.

  „Vācu kultūras mantojums Valmieras rajonā – muižas, pilis, baznīcas” – 23 planšetes.    Kultūrvēsturiskās liecības par vācu mantojumu.

  „Pasaules atmiņa – Baltijas ceļš” – 19 planšetes.

  „4. Maijs. Dokuments. Vēsture. Dzīve. Neatkarības 25 gadi Valmierā”– 25 planšetes. Foto stāsts par Valmieras attīstību LR 25 gados.

  „Rīgas iela – vienmēr mainīgā.” – 20 planšetes. Valmieras galvenā iela ritumā no 18. līdz 21. gs.

  „Bruņinieku iela.” (latviešu un vācu valodās). -16 planšetes.  Bruņinieku ielas, pils, Valterkalniņa, Sv. Sīmaņa baznīcas vēsture laika ritumā no 13.gs. līdz 21.gs.

  “Kur karogi plīvo” – 15 planšetes. Latvijas nacionālā sarkanbaltsarkanā karoga stāsts. Notikumi un personības.

  “Ceļā uz Latvijas valsti. Valmiera un Valmieras apriņķis (1914 -1918)”. – 11 planšetes.

  „Valmierietis būvē Burkānciemu” – 16 planšetes. Stāsts par Burkānciema vēsturi  un tapšanu no  Ulmaņlaikiem līdz mūsdienām.

  „Kādi mēs bijām? Valmiera padomju periodā 1944. – 1990.”– 10 planšetes. Ieskats Valmieras vēsturē padomju režīma gados.

  „Tāds bija laiks: Latvijas Tautas frontes izveide un darbība Valmierā un Valmieras rajonā”– 12 planšetes.

  „1905. – 1906. gada revolūcijas notikumi Valmierā un Valmieras apriņķī”– 10 planšetes.

  „Kods: Pārgauja. Vēsture. Notikumi. Cilvēki”– 13 planšetes. Iespēja uzzināt, kā attīstījās teritorija viņpus Gaujas un kādi cilvēki tajā darbojušies un dzīvojuši.

  “Lauku muzikanti un kapelas Vidzemē 20. gadsimta pirmajā pusē”  – 25 planšetes. Izstāde veidota kā apraksts par lauku kapelu sastāvu, mūzikas instrumentiem un spēlēšanas tradīcijām.

  “Lelles, lellītes, Spēles, spēlītes”  28 planšetes. Galda spēļu, rotaļlietu, kino un teātra leļļu vēsture.

   

  Pieteikties pa tel. 64207636