• Latviešu valoda
 • English
 • Deutsch
 • Русский
 • Eesti
 • Amatnieku apmācība

  AMATNIEKU APMĀCĪBA SIA RANDSFJORDA MUZEJI DOKKAS PILSĒTĀ NORVĒĢIJĀ PROJEKTĀ “VECPILSĒTAS AINAVA PIE GAUJAS – VALMIERAS VĒSTURISKĀ CENTRA REVITALIZĀCIJA”
  2010. gada 16. marts – 25. marts

  Mērķi:

  ﺝ Iepazīties ar norvēģu pieredzi koka ēku restaurācijā, kultūras mantojuma saglabāšanas darba plānošanā un organizēšanā AS Randsfjordmuseene, Lillehamaras pilsētā, Maihaugenas brīvdabas muzejā un Oplandes apgabalā.

  ﺝ SIA „Valmieras namsaimnieks” amatniekiem un Ērgļu arodvidusskolas speciālistiem apgūt specifiskas zināšanas un prasmes koka ēku restaurācijas darbā Norvēģijā.

  ﺝ Paaugstināt Valmieras pilsētas pašvaldības SIA „Valmieras namsaimnieks” kapacitāti Valmieras pilsētas kultūrvēsturiskās koka apbūves saglabāšanā un Ērgļu arodvidusskolas speciālistu kapacitāti koka ēku restauratoru apmācībā.

  Dalībnieki:

  ﺝ Juris Puzanova – SIA Valmieras namsaimnieks galdnieks – namdaris

  ﺝ Aigars Riekstiņš – SIA Valmieras namsaimnieks galdnieks – namdaris

  ﺝ Andrejs Cipulis – SIA Valmieras namsaimnieks celtnieks, apdares darbu strādnieks

  ﺝ Ansis Siktārs – Ērgļu arodvidusskolas skolotājs

  ﺝ Māris Pētersons – Ērgļu arodvidusskolas skolotājs

  ﺝ Indra Vīlistere – Valmieras muzeja krājuma nodaļas vadītāja; projekta koordinatore un tulks, apmācības grupas vadītāja

  PROGRAMMA

  Trešdiena, 17. marts.

  Praktisks un teorētisks darbs: restaurēšanas plānošāna: dokumentēšana un analīze.

  Norises vieta “Šī” māja Dokā. Nodarbības vada Dag Lindbråten. Pirmās dienas mācību uzdevums bija senas, restaurācijas nolūkiem paredzētas ēkas stāvokļa novērtēšana:

  ﺝ mērījumu veikšana ar mērķi noteikt un precizēt ēkas izmērus gan tās ārpusē, gan iekšpusē,

  ﺝ noteikt atsevišķo ēkas elementu stāvokli, atklāt bojājumus un izdarīt secinājumus par bojājumu cēloni, atklāt vietas, kuras reiz bija labotas, mainītas vai pievienotas ēkas ekspluatācijas gaitā.

  Vakarā: Sarunas par Valmieras kultūras mantojuma restaurācijas plāniem.

  Ceturtdiena, 18. marts.

  Mācību brauciens: Gjøvik-Toten

  Rīts: Kapp pienotava, Stenberga muiža. Gids: Trond Raddum, reģiona kultūras padomnieks.

  Pēcpusdiena Gjøvik Gård. Gids: Lissie Norland, kuratore.

  T. Raddum un L. Norland darbs ar AS Mjēsas muzeju apvienību.

  Kapp pienotava – valstiski aizsargāts vēsturisks objekts, kurā joprojām tiek veikti rekonstrukcijas darbi. Daļa ēkas pārveidota sociālām vajadzībām, daļa ēkas funkcionē kā biznesa inkubators, atlikus arī vēl nerestaurēta daļa. Grupu iepazīstināja gan ar jau atjaunotajām ēkas daļām, gan arī ar to daļu, kas pagaidām ir slēgta apmeklētājiem.

  Stenbergas muižā tiek veikti restaurācijas darbi kūts ēkā. Tikām iepazīstināti sīkāk ar restaurācijas darbiem, to norises gaitu, darba laikā atklātām problēmām un to risinājumiem.

  Gjøvik Gård – 18. gadsimta muižas komplekss gandrīz pašā Gjøvikas centrā. Ēku komplekss no četrām ēkām, kas kādreiz bijusi kā ferma ar dzīvojamo ēku. Tas veiksmīgi pārveidots kultūras pasākumu organizēšanai, nelielai komercdarbības attīstīšanai, kā arī divas ēkas atstātas muzeja vajadzībām kā ekspozīcijas telpas. Kompleksa dzīvojamai ēkai nepieciešams atkārtoti veikt lielus restaurācijas darbus, jo 20. gs. 90. gados veiktie izdarīti steigā un nekvalitatīvi.

  Vakarā: filmas par koka ēku saglabāšanu, guļbūves ciršanu.

  Piektdiena, 19. marts.

  Praktisks un teorētisks darbs: apmetuma darbi (kaļķa un māla java).

  Vieta: Dokkas Modernā vidusskola. Nodarbību vada: Espen Mathisen, mūrnieks ar specializāciju tradicionālo sienu būvēšanā.

  Norvēģu speciālists iepazīstināja mācību grupu ar savu pieredzi darbā ar māla javu dažādās konsistencēs. Māla java tika izmantota gan apmetuma darbos, gan arī mūrniecības darbos ar dabīgas klints bluķiem un ķieģeļiem. Darbs tika organizēts kā teorētiski, tā arī praktiski, grupai piedaloties apmešanas un mūrniecības darbos.Apmācība notika vienlaikus trīs darba grupās. Visi amatnieki apguva visus trīs darba veidus.

   

  Sestdiena, 20. marts

  Iepazīšanās ar Lands muzejā esošajām senajām koka ēkām un 20. gadsimta sākuma norvēģu šveices stila koka apbūvi Dokkā.

  Svētdiena, 21. marts

  Ceļojums uz Synfjell kalniem. Iepazīšanās ar tradicionālo koka apbūvi Dokkas apkārtnē pie Randsfjorda. Gjovīkas centra kā negatīvā piemēra, tam kā pilsēta zaudējusi vēsturisko centru, apskate.

  Pirmdiena, 22. marts.

  Praktisks un teorētisks darbs: Restaurēšanas plānošana un logu restaurēšana.

   

  Rīts: apsekošanas ziņojumi (Šī māja), restaurēšanas plānošana, izmaksu tāme. Norises vieta: Lands Museum. Nodarbību vada: Dag Lindbråten.

  Pēcpusdiena: logu restaurēšana. Vieta: Dokkas Modernā vidusskola. Nodarbību vada: Dag Lindbråten.

  Norvēģu pasniedzēji iepazīstināja mācību grupu ar pārvietošanai paredzētās ēkā ievāktās informācijas fiksēšanu dokumentos, restaurācijas plānošanu un izmaksu tāmes izveidi. Dokumentēšana bija jāveic sīki, aprakstot katru ēkas daļu, sākot no pamatiem un beidzot ar ēkas jumta konstrukciju, īpaši atzīmējot ēkas bojātās daļas, bojājumu cēloni un iespējamos darbus to novēršanai. Logu restaurēšanā galvenā uzmanība tika pievērsta loga stiklojumam, vecās ķites noņemšanai un jaunās uzlikšanai, metāla konstrukciju attīrīšanai un apstrādei, kā arī logu krāsojumam.

  Vakarā: divas Landsmuzeja izstādes:

  ﺝ “Celtniecības veidi un arhitektūra”

  ﺝ “Tradicionālie jumta seguma materiāli”

  Otrdiena, 23. marts.

  Praktisks un teorētisks darbs: guļbūves ciršana un darbs ar būvkokiem.

  Vieta: Dokkas Modernā vidusskola. Nodarbību vada: Tore Røbergshagen.

  Vietējie meistari demonstrēja amatnieku grupai no Latvijas norvēģu guļbūvju ciršanas paradumus, lietojamos instrumentus un darbu veikšanas kārtību. Norvēģu tautas paražas guļbūvju celšanā būtiski atšķiras no latviešu tradīcijām. Grupa sīkāk pētīja un praktiski piedalījās divu stūru veidu izciršanā.

  Trešdiena, 24. marts.

  Mācību brauciens: Lillehamera. Kultūras mantojuma menedžments.

  Norises vieta: Lillehameras apgabala padomes iestādes un Lillehammera. Organiser: Gry Horndalsveen, cultural heritage consultant and architect, Oppland County. Organizators: Gry Horndasveen, consultante par kultūras mantojumu un arhitekte.

  Aulestades restaurēšana.

  Norises vieta: Aulestades muiža. Gids: Kjell Marius Mathiesen – restaurācijas darbu vadītājs, arhitekts.

  Maihaugenas muzeja apskate gida pavadībā.

  Gids: Gaute Jakobsen Maihaugenas muzeja kurators.

  Vakarā: Sarunas par Oplandes apgabala jaunajiem projektiem kultūras mantojuma saglabāšanas apmācībā. Sarunas par sadarbības tīkla veidošanu un sadarbību nākotnē starp Randsfjordmuseene/Oplanes apgabalu un Valmieras pilsētu/ Valmieras muzeju.

  Lillehammeras pilsētas pašvaldības viena no prioritātēm ir koka apbūves saglabāšana. Aizsargāto ēku kopskaits Lillehammerā ir ap 600. Pašvaldībā izveidota nodaļa, kurā ietilpst gan arhitekti, gan namdari, kuru uzdevums ir ne tikai teorētiska ēku izpēte projektu līmenī, bet arī praktiska darbi, lai noskaidrotu ēkas pašreizējo tehnisko stāvokli, kuru veic tieši namdari.

  Galvenie secinājumi:

  1. AS Randsfjordmuseene sagatavotā un realizētā programma latviešu amatnieku apmācībai koka ēku restaurācijā deva amatniekiem iespēju apgūt gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas. Amatniekiem bija iespējas uzklausīt kultūras mantojuma saglabāšanas speciālistus – arhitektus, restauratorus, objektu pārvaldītājus, amatniekus, kā arī strādāt norvēģu speciālistu vadībā īpašās mācību darbnīcās. Programma veiksmīgi ļāva amatniekiem uztvert atšķirības starp ēku renovāciju un restaurāciju. Apmācības procesa gaitā bieži notika viedokļu apmaiņa par darba metodēm, problēmu risinājumiem.

  2. Norvēģijas valsts un vietējo pašvaldību politika (arī finansiālā) ļoti labvēlīga kultūras mantojuma saglabāšanai. Arhitektūra, vide un muzeji tiek uztverti kā būtisks pilsētu ekonomiskās attīstības faktors.

  3. Liela daļa muzeju ir gara attīstības vēsture, tas nosaka krājuma kolekciju bagātību un unikalitāti. Lieli līdzekļi tiek tērēti priekšmetu un muzeja ēku saglabāšanai un restaurācijai.

  4. Oplandes apgabals kultūras mantojuma saglabāšanu irizvirzījis kā vienu no savām prioritātēm. Restaurācijas speciālistu apmācības attīstīšana ir daļa no procesa. Norvēģu puse labprāt attīstītu sadarbību ar Valmieru tieši restauratoru apmācības attīstīšanā un kultūras mantojuma saglabāšanā.