Jauno Vēsturnieku lasījumu krājums, 2017

Izdevumā “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi III” publicēti deviņi raksti, kuru pamatā ir ziņojumu materiāli, kas nolasīti 2017. gada 20. oktobrī Valmierā, Valmieras muzeja un Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta rīkotajā konferencē “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi”. Krājumu izdod Valmieras pilsētas pašvaldības Valmieras muzejs sadarbībā ar Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūtu. Visi raksti ir anonīmi recenzēti. Recenzenti: nozares speciālisti no Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta, Vēstures un filozofijas fakultātes, Filozofijas un socioloģijas institūta.

 

Autori

Valmieras pilsētas pašvaldības Valmieras muzejs
LU Latvijas vēstures institūts
Boldāne-Zeļenkova, Ilze
Rokpelnis, Alberts

 

Līdzautori

Boldāne-Zeļenkova, Ilze
Rokpelnis, Alberts

 

Izdots

2018

PDF formātā pieejams šeit: Rakstu krājums III