Projekt Vanalinn

 

“Ainava pie Gaujas – Valmieras vecpilsētas revitalizācija”
  Projekt, mida finantseerib Euroopa Majandustsoon ja Valmiera Linnavalitsus

«Maastikud Gauja juures – Valmiera Vanalinna taaselustamine»

Eesmärgid ja planeeritavad tulemused

Projekti eesmärk – soodustada Valmiera vanalinna keskkonna kvaliteedi kasvu, moderniseerides ja arendades muuseumi infrastruktuuri, tagades elanikkonnale pikaajalise kultuuriväärtuste kättesaadavuse.

Projekti teostamise tähtajad Mai 2009 – aprill 2011.