Valmiera muuseumi missioon – Valmiera linna arengu uuring ajalooliste sündmuste kontekstis, mitmerahvuseliste kultuurilis- ja ajaloolistõendite kogumine, mis ulatuvad kõige iidsematest aegadest kuni kaasajani, nende materjalide säilitamine, uurimine ja populariseerimine. Muuseum kasutab erinevaid töövorme, muutes kultuuripärandi kättesaadavaks laiale üldsusele.

Valmiera muuseumi pikaajaline eesmärk – moodustada ja säilitada kvaliteetset kultuurikeskkonda Valmiera linnas, tagada kultuuripärandile kaitse, teadvustamine ja juurdepääs, luua ja levitada kultuuriväärtusi, mis aitavad kaasa ühiskonnapoolse huvi tekkimisele mitmekülgse kultuuripärandi ja kultuuriväärtuste vastu, tekitada kultuuridevaheline dialoog ja pakkuda ühiskonnale võimalus osaleda kultuuriliste protsesside integratsioonis.

Valmiera muuseumi tegutsemissuunad:

• Muuseumi varamu loomine ja hooldamine,

• Linna ja linnaadministratsiooni mõju ajaloolistele uuringutele,

• Muuseumi varamu ja uuringute tulemuste kättesaadavuse tagamine,

• Valmiera muuseumi funktsiooni raamides Vanalinna territooriumi kultuurikeskkonna arengusuundade väljatöötamine ja moodustamine, eesmärgiga arendada turismi ning luua ühiskonna rekreatsioon,

• Rahvusliku ja piirkondliku identiteedi säilitamine,

• Muuseumi tegevuse tagamine koostöös linnavalitsusega.